Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

abonneren

Ruimte is een rijk geïllustreerd kwartaalblad. Een abonnement loopt van 1 januari tot 31 december. U kan zich hieronder abonneren of lid worden van de VRP.

 Abonnement   € 95|€ 135 buitenland
 Los nummer € 30|€35 buitenland
 VRP-lidmaatschap (incl. abonnement Ruimte) € 115|€ 155 buitenland
 Studentenlidmaatschap  € 65


VRP respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Gelieve dit invulveld leeg te laten.