Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 04-09-2018
  • 14.00-17.00 u

Collectief bouwen en wonen in Vlaanderen

Inschrijven

Op 4 september organiseert de VRP in samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester in de exporuimte van het STAM een namiddag rond collectief bouwen en wonen in Vlaanderen. We zoomen in op enkele toonaangevende Vlaamse voorbeelden van deze bijzondere woonvorm. Wat kunnen we leren van buitenlandse projecten? Waar moet een lokaal bestuur rekening mee houden bij de totstandkoming of vergunningverlening van een collectief woonproject? Wat is de meerwaarde van deze projecten? Is er een onderscheid tussen projecten in stedelijke of landelijke context?

Aanleiding is de rondreizende expo ‘AT HOME. Building and Living in Communities’ die tot en met 16 september 2018 staat opgesteld in het STAM in Gent. Deze tentoonstelling werd samengesteld door het Deutsches Architekturmuseum van Frankfurt en wordt vandaag georganiseerd door het STAM, Architectuurwijzer, de dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning, de dienst Wonen en de stadsbouwmeester van Gent. (FOTO: Mehr als Wohnen, Zürich)

Sprekers

  • Peggy Totté (Architectuurwijzer) zal toelichting geven bij de tentoonstelling en dieper ingaan op de architecturale kwaliteit en de diversiteit van collectieve woonprojecten in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk …
  • Peter Lacoere (HoGent) zal vanuit zijn ervaring met een aantal Gentse cohousingprojecten toelichten hoe je als lokale overheid zelf initiatief kan nemen en bouwgroepen kan ondersteunen.
  • Joeri Bal (projectontwikkelaar HEEM) toont hoe een collectief woonproject op initiatief van een projectontwikkelaar tot stand komt, en wat zijn visie is op het hergebruik van beschermd erfgoed.
  • Karel Lootens (coöperatie Wooncoop) zal toelichten wat het onderscheid is tussen een klassieke bouwgroep en een coöperatie, en wat de voordelen zijn van het aandeelhouderschap in een coöperatie in functie van betaalbaar wonen.

We hopen u een inspirerende namiddag te bezorgen met veel binnen- en buitenlandse voorbeelden. Tegelijk zullen we concrete handvaten aanreiken voor overheden, ontwerpers of ontwikkelaars die met collectief wonen aan de slag willen gaan. Bekijk hier een filmpje over de tentoonstelling: http://www.avs.be/avsnews/at-home-expo-over-anders-gaan-wonen

praktisch

STAM | Bijlokesite | Godhuizenlaan 2 | Gent
Deelname: € 60 (leden) | € 75 (niet-leden) | -> Inclusief toegangsticket tentoonstelling en het STAM.

Deze pagina werd aangemaakt op 16 mei 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.