Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 31-05-2018
  • 10:00 - 17:00

PlanDag

Gedrag (en) ruimte

Sociologen, antropologen, gedragseconomen en criminologen bestuderen hoe menselijk gedrag  beïnvloed wordt door sociale, emotionele en cognitieve factoren. Ruimtelijk planners luisteren hier doorgaans niet naar, maar zouden het beter wel doen want gedragsregels en gewoonten hebben wel degelijk een impact op de manier waarop we met onze ruimte omgaan. Ze kunnen zelfs bepalend zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid. Welke impact hebben Belgische en Nederlandse gedragsregels en gewoonten op de manier waarop we met onze ruimte omgaan? Hoe integreer je cultuurverschillen en inclusiviteit in ruimtelijke projecten? Hoe kan je met regelgeving en instrumenten tot gedragsverandering komen? Hierover zullen Nederlandse en Belgische vakgenoten ervaringen en kennis uitwisselen op de PlanDag. Net als elk jaar kunnen er papers, opinies en praktijkbesprekingen rond het thema ingediend worden. Die zullen gebruikt worden als basis voor de discussies. De deadline voor het indienen van een abstract is verlengd van 31 januari naar 12 februari. Op 11 april wordt de volledige paper verwacht. De beste papers maken kans om de PlanDag-prijs of de Prijs Jonge Planoloog te winnen. Info en inschrijven: www.plandag.net

Deze pagina werd aangemaakt op 13 maart 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.