Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

 • 20-04-2018 - 28-09-2018
 • 09:30 - 16:00

Regionale gebiedsontwikkeling

Inschrijven

Op 20 april 2018 start de VRP met een nieuwe opleiding Gebiedsontwikkeling. De opleiding wil een cultuur voor gebiedsgericht werken in Vlaanderen ontwikkelen en instrumenten aanreiken om aan de slag te gaan. De opleiding is expliciet gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die gemeentegrenzen overstijgen. De Vlaamse open ruimte heeft immers nood aan kwaliteitsinjecties die gedragen worden op alle bestuurlijke niveaus. Tijdens het vijfdaagse vormingstraject zoomen we in op de verschillende projectfases en het procesmanagement van gebiedsgerichte projecten. De opleiding heeft aandacht voor praktijk en theorie en omvat een terreinbezoek. De belangrijkste invalshoek is die van de ruimtelijke planning. Ook aanverwante disciplines (milieu, mobiliteit, economie, landschapsontwikkeling en bestuurskunde) komen aan bod.

Voor wie?

Projectleiders en -medewerkers: Vlaamse overheid, provincies, Regionale Landschappen, intercommunales, gemeenten, private bureaus …
medewerkers van studiebureaus en (middenveld)organisaties actief in de open ruimte (milieu, erfgoed, mobiliteit…)

Leerpunten

Hoe leer ik mijn gebied lezen en begrijpen? Hoe vertaal ik dit in een gebiedsgericht ontwikkelingsproject?
Hoe ga ik om met actoren en hun belangen? Hoe ontwikkel ik een gemeenschappelijke taal voor alle actoren? Hoe kan ik hen (beter) laten samenwerken?
Hoe bouw ik een goede project/processtructuur uit? Hoe loods ik mijn project/proces doorheen de verschillende fases? Met welke instrumenten?
Hoe concretiseer ik mijn rol als manager, partner of stakeholder in dit geheel?

Programma

Opgelet: onderstaand programma is nog niet definitief. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

DAG 1 | 20 april | Introductiedag – situering & inleiding

We starten de opleiding met een duik in de theorie rond gebiedsontwikkeling, bekeken door een bestuurskundige, ontwerpers- en plannersbril. Inzichten uit de verschillende disciplines rond gebiedsontwikkeling komen aan bod en worden bediscussieerd. Met deze theoretische introducties in het achterhoofd gaan we in de namiddag interactief aan de slag. Wat zijn kansen voor gebiedsontwikkeling in de praktijk van de deelnemers? Op welke knelpunten botsen zij? Wat zijn hun verwachtingen van de opleiding? Met vragen uit hun projecten/gebieden wordt aan de slag gegaan.

 • Kennismaking en theoretische inleidingen: Joris Voets – historische situering regionale gebiedsontwikkeling (bestuurlijk) | Elke Vanempten – vooruitblik (planologisch) | Griet Celen – vooruitblik (inrichting).
 • Workshop: met Sirka Ludtke (VLM) en Lies Messely (ILVO)

DAG 2 | 18 mei  | Hoe maak ik een goed gebiedsgericht verhaal?

Gebiedsontwikkeling is vaak geënt op een wervend verhaal, dat de sterktes van het gebied belicht en verenigt. Hoe bouw je best zo’n verhaal op? Wat is hierbij belangrijk? Inzichten uit ruimtelijk en sociaal onderzoek worden toegelicht, maar er komen ook inspirerende cases aan bod. We sluiten af met een workshop waarbij we met concrete vragen van de deelnemers aan de slag gaan.

 • Theoretische inleidingen: Lies Messely (ILVO) – Wat is een gebied? Hoe werken aan een gebied/identiteit? | Hans Leinfelder (KU Leuven) – Hoe bouwen aan een gebiedsgericht project?
 • Cases: ARO (Marc Vanhee), Regionet Leuven (Stephan Reniers), Scheldehelden (Eddy Vermeerbergen), De Westhoek – De Nieuwe Wereld (Wouter Bertier, provincie West-Vlaanderen)
 • Workshop: met Sirka Ludtke (VLM) en Lies Messely (ILVO). Scope: hoe maak ik een wervend verhaal voor mijn project/gebied?

DAG 3 | 15 juni | Procesmanagement en instrumenten – Hoe een goed verhaal in de praktijk brengen?

Welke instrumenten kunnen ingezet worden voor gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen ze gecombineerd worden om het verhaal in de praktijk te brengen? Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren om zo’n proces aan te pakken en te sturen. We gaan ook dieper in op de do’s en don ‘ts bij het betrekken van stakeholders en sluiten af met een debat over projectmanagement en participatie.

 • VOORMIDDAG: Planningsinstrumenten. Eva Kerselaers + Lies Messely  (ILVO) – IMAGO-toolbox voor gebiedsgerichte processen | Guy Vloebergh (OMGEVING cvba) – hoe planningsinstrumenten inzetten adhv praktijkvoorbeelden?
 • NAMIDDAG: Theoretische inleiding over het proces. Wouter Van Dooren – Beleid als methode, strijd of taal? Drie perspectieven op processen van regionale gebiedsontwikkeling | Hella Rogiers (Common Ground) – Participatie : do’s & don ‘ts | Workshop: met Eva Kerselaers en Lies Messely (ILVO). Scope: hoe verloopt mijn project? Welke fases? Welke cruciale momenten? Welke instrumenten op welk moment inzetten?

DAG 4 | 7 september | Financiering en beheer – nu en in de toekomst

We focussen op de organisatie en de financiering voor gebiedsontwikkeling. Welke financieringskanalen kan men aanspreken en hoe kunnen deze ingezet worden in een proces? Hoe zorgen voor een blijvende structuur om gebiedsontwikkeling gaande te houden?

 • VOORMIDDAG: Financiering voor gebiedsontwikkeling. Elke Rogge – Inleiding & overzicht | Sander Booms – Case: Nieuwe Hollandse Waterlinie | Hoe organiseren en financieren we het beheer van de open ruimte? | Sirka Ludtke (VLM) + Kristof Verhoest (provincie West-Vlaanderen) – IPO werkgroep: financiering beheer landschappelijke infrastructuur in de open ruimte.
 • NAMIDDAG: Hoe rond ik mijn project af? Hoe organiseer ik een blijvende structuur/beheer/financiering?  Erik Verhaert (VLM),  Laurien Danckaerts en Jeroen Valgaeren (provincie Antwerpen) – Case De Merode.
 • Afsluitende plenaire discussieronde met terugkoppeling van de conclusies en leerpunten uit de eerdere opleidingsdagen

DAG 5 | 28 september | Terreinbezoek Rivierpark Maasland

De lessen uit de effectieve lesdagen worden aan de hand van het terreinbezoek verder verdiept:  Hoe kan je een grootschalige fysieke structuur aangrijpen om aan gebiedsontwikkeling te doen?  Hoe verzoen je landschap, natuur, landbouw en economische activiteiten? Hoe creëer je – met vallen en opstaan – duurzame banden met niet zo voor de hand liggende partijen? Welke financiële stromen?… Lambert Schoenmaekers neemt ons mee op pad.

Let op: hou er rekening mee dat deze lesdag mogelijk vroeger start en later eindigt en dat er ook een deel met de fiets zal afgelegd worden. Details van de excursie volgen later.

praktisch

OVAM | auditorium | Stationsstraat 110 | 2800 Mechelen
Deelnameprijs hele reeks + excursie: € 525 (VRP-leden) | € 795 (niet-leden) voor 4 lesdagen + excursie
Deelnameprijs per lesdag of excursie: € 135 (VRP-leden) | € 185 (niet-leden)

Aantal deelnemers is beperkt tot 30.

 

Deze pagina werd aangemaakt op 13 maart 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.