Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 09-10-2018 - 22-11-2018

VRP-Masterclass Kernversterking 2018

save the dates!

Dinsdag 9 & donderdag 25 oktober | dinsdag 6 & donderdag 22 november

Met de Masterclass Kernversterking wil de VRP inspiratie en kennis bieden aan stedenbouwkundig ambtenaren, lokale mandatarissen en andere betrokkenen bij het ruimtelijk beleid van gemeenten. Met het oog op de uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt een belangrijke verantwoordelijkheid gelegd bij lokale besturen. Meer dan ooit krijgen zij een grote autonomie.

Maar hoe gaan zij aan de slag? Waar en hoe kunnen ze kwalitatief verdichten? Hoe kunnen ze ook open ruimte vrijwaren, en streven naar een duurzame mobiliteit? Hoe gaan ze om met de voorstellen van de projectontwikkelaars? Welke juridische instrumenten zijn reeds beproefd? Is een kwalitatieve beoordeling van elke vergunningsaanvraag mogelijk? In deze opleidingsreeks wordt nagedacht op verschillende schaalniveaus; van ruimtelijke planning en stedenbouwkundig ontwerp tot vergunningverlening.

Dagvoorzitter is ruimtelijk planner Peggy Totté.

praktisch

Augustinessenklooster Romaanse Poort | Brusselsestraat 63 | 3000 Leuven
U kunt de hele reeks volgen of inschrijven per lesdag.
Programma en inschrijvingsformulier volgen later!

Deze pagina werd aangemaakt op 16 maart 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.