Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Omgevingsplanning. 1-0 voor Nederland op vlak van ruimtelijke planning?

KRISTIEN LEFEBER. 18 JULI 218. Nederland is momenteel volop ‘Aan de slag met de omgevingswet’. Deze nieuwe wetgeving gaat pas in 2021 in voege zodat men zich hierop voldoende kan voorbereiden. De Omgevingswet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en reduceert 4.700 artikelen tot 379. Daarmee vormt […] Verder lezen

Burgerbeweging: een mythe?

JEF VAN DEN BROECK. 14 FEBRUARI 2018. Burgers en burgerbewegingen voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de particratische representatieve politieke en markt-gedomineerde arena’s. Sommigen noemen het een ‘mythe’ dat burgers zich actief willen inzetten in beleidsprocessen en er tijd wilen insteken. Helemaal geen mythe zoals de praktijk in binnen en buitenland bewijst. Burgerbewegingen die van […] Verder lezen

Huisvesting voor een warme samenleving

ANNE MALLIET. 6 SEPTEMBER 2017. ‘De beste manier om mensen uit de armoede te halen, blijft werk’ betoogt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in de DS weekendbijlage in het tweegesprek met actrice Hilde Van Mieghem. Het is toch jammer dat de minister-president niet meer denkt aan huisvesting als een manier om mensen uit de armoede te […] Verder lezen

Bouwgrond in Vlaanderen: to build or not to build?

PETER VERMEULEN. 20 JULI 2017. De omzendbrief van minister Schauvliege die Vlaanderen indeelt in ‘bebouwd’ en ‘onbebouwd’ gebied, doet dadelijk stof opwaaien. De onvermijdelijke Confederatie Bouw stelt dat ‘de evidentie te mogen bouwen op bouwgrond’ onderuit wordt gehaald en vindt dat dit niet kan. Het kabinet antwoordt geruststellend: aan bouwgrond wordt niet geraakt. Wordt het […] Verder lezen

Woonuitbreidingsgebieden: wanneer negatief positief wordt, en vice versa

AN REKKERS. 4 JULI 2017. In juni stuurde de Vlaamse overheid een bevraging uit naar alle Vlaamse steden en gemeenten over de ‘positieve en negatieve lijst van woonuitbreidingsgebieden’. Als voorbereiding op het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, wil minister voor Omgeving Joke Schauvliege dat de gemeentebesturen laten weten welke woonuitbreidingsgebieden ze haalbaar achten om te schrappen […] Verder lezen

Ruimtelijk beleid of ruimtelijke structuur?

MARC MARTENS. 14 FEBRUARI 2017. Als we nu eens aandachtig naar het Vlaamse landschap keken? Het wordt gedomineerd door de Schelde en haar bijrivieren. Ze meanderen tussen beboste heuvels, om vervolgens traag door het vlakke land naar de monding te lopen. Voorbij de waterscheiding in het oosten loopt het hemelwater af naar de Maas. In […] Verder lezen

Wat is er geworden van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen?

JEF VAN DEN BROECK. 3 MAART 2017. Was het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een trendbreuk met het verleden? Ja en neen. Reeds sinds de jaren 1970 vroegen planners om een ruimtelijke visie en een beleid op Vlaams niveau. Ze gingen ervan uit dat de gewestplannen louter bestemmingsplannen waren, die weliswaar de basis vormden voor het […] Verder lezen

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2050: tussen hoop en twijfel

JEF VAN DEN BROECK. 20 FEBRUARI 2017. Onlangs werd het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Zoiets doet hoop ontstaan, maar evengoed twijfel en zelfs wantrouwen. Hoop, omdat er nog maar eens goede bedoelingen worden geuit. Twijfel, omdat de meeste van die bedoelingen al in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stonden, een beleidsplan dat in 1997 […] Verder lezen

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.