Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 05-02-2018
  • 19:30 - 21:30

Film. The 4th Revolution – Energy Autonomy

Zonne-energie, windenergie, water-elektriciteit en aardwarmte zijn natuurlijke energiebronnen die voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn bovendien hernieuwbaar, gratis en op lange termijn verkrijgbaar. Enkel een wijdverspreide kennis over de mogelijkheden van hernieuwbare energie kan een internationale beweging doen ontstaan en zo de noodzakelijke energietransitie mogelijk maken. De documentaire ‘The 4th Revolution – Energy Autonomy’ wil daar een voortrekkersrol in spelen.

De film laat zien dat de overgang naar 100% hernieuwbare energie mogelijk is binnen 30 jaar. Dit gebeurt aan de hand van de verhalen van een vooraanstaande milieu-activist, Nobelprijs-laureaten, innovatieve ondernemers en politici. ‘The 4th Revolution’ toont wat de mogelijkheden van de energierevolutie zijn voor een duurzame economische ontwikkeling en sociale en economische rechtvaardigheid. De boodschap van de film is: de energietransitie is mogelijk op voorwaarde dat we het echt willen en nodig achten.

In de reeks MoM (Maandelijks op Maandag) toont vzw Zon voor Iedereen deze documentaire op 5 februari in Filmhuis Klappei. De film laat zien wat er op het moment van de opname gaande was op het vlak van duurzame energie in Noord en Zuid. Zon voor Iedereen vzw wil duurzame energie voor iedereen haalbaar maken, arm of rijk, jong of oud, waar je ook geboren bent. Met deze voorstelling wil de vzw daar een extra zet geven. Tijdens de nabespreking wordt dit verder toegelicht.

praktisch

Filmhuis Klappei | Klappeistraat 2 | 2060 Antwerpen
Gebruikelijke bijdrage is is 3 €, maar extra steun is welkom.

Inschrijven wenselijk via info@klappei.be. Het aantal plaatsen is beperkt.

 

 

 

Kaart niet beschikbaar

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.