Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 20-04-2018 - 28-09-2018
  • 09:30 - 16:00

Regionale gebiedsontwikkeling

Op 20 april 2018 start de VRP met een nieuwe opleiding Gebiedsontwikkeling. De opleiding wil een cultuur voor gebiedsgericht werken in Vlaanderen ontwikkelen en instrumenten aanreiken om aan de slag te gaan. De opleiding is expliciet gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die gemeentegrenzen overstijgen. De Vlaamse open ruimte heeft immers nood aan kwaliteitsinjecties die gedragen worden op alle bestuurlijke niveaus. Tijdens het vijfdaagse vormingstraject zoomen we in op de verschillende projectfases en het procesmanagement van gebiedsgerichte projecten. De opleiding heeft aandacht voor praktijk en theorie en omvat een terreinbezoek. De belangrijkste invalshoek is die van de ruimtelijke planning. Ook aanverwante disciplines (milieu, mobiliteit, economie, landschapsontwikkeling en bestuurskunde) komen aan bod.

Voor wie?

Projectleiders en -medewerkers: Vlaamse overheid, provincies, Regionale Landschappen, intercommunales, gemeenten, private bureaus …
medewerkers van studiebureaus en (middenveld)organisaties actief in de open ruimte (milieu, erfgoed, mobiliteit…)

Leerpunten

Hoe leer ik mijn gebied lezen en begrijpen? Hoe vertaal ik dit in een gebiedsgericht ontwikkelingsproject?
Hoe ga ik om met actoren en hun belangen? Hoe ontwikkel ik een gemeenschappelijke taal voor alle actoren? Hoe kan ik hen (beter) laten samenwerken?
Hoe bouw ik een goede project/processtructuur uit? Hoe loods ik mijn project/proces doorheen de verschillende fases? Met welke instrumenten?
Hoe concretiseer ik mijn rol als manager, partner of stakeholder in dit geheel?

Programma

DAG 1 | 20 april | Introductiedag – situering & inleiding

We starten de opleiding met een duik in de theorie rond gebiedsontwikkeling, bekeken door een bestuurskundige, ontwerpers- en plannersbril. Inzichten uit de verschillende disciplines rond gebiedsontwikkeling komen aan bod en worden bediscussieerd. Met deze theoretische introducties in het achterhoofd gaan we in de namiddag interactief aan de slag. Wat zijn kansen voor gebiedsontwikkeling in de praktijk van de deelnemers? Op welke knelpunten botsen zij? Wat zijn hun verwachtingen van de opleiding?

DAG 2 | 18 mei  | Hoe maak ik een goed gebiedsgericht verhaal?

Gebiedsontwikkeling is vaak geënt op een wervend verhaal, dat de sterktes van het gebied belicht en verenigt. Hoe bouw je best zo’n verhaal op? Wat is hierbij belangrijk? Inzichten uit ruimtelijk en sociaal onderzoek worden toegelicht, maar er komen ook inspirerende cases aan bod. We sluiten af met een workshop waarbij we met concrete vragen van de deelnemers aan de slag gaan.

DAG 3 | 15 juni | Procesmanagement en instrumenten – Hoe een goed verhaal in de praktijk brengen?

Welke instrumenten kunnen ingezet worden voor gebiedsontwikkeling? Hoe kunnen ze gecombineerd worden om het verhaal in de praktijk te brengen? Er wordt aandacht besteed aan verschillende manieren om zo’n proces aan te pakken en te sturen. We gaan ook dieper in op de do’s en dont’s bij het betrekken van stakeholders en sluiten af met een debat over projectmanagement en participatie.

DAG 4 | 7 september | Financiering en beheer – nu en in de toekomst

We focussen op de organisatie en financiering voor gebiedsontwikkeling. Welke financieringskanalen kan men aanspreken en hoe kunnen deze ingezet worden in een proces? Hoe zorgen voor een blijvende structuur om gebiedsontwikkeling gaande te houden?

DAG 5 | 28 september | Terreinbezoek Rivierpark Maasland

De lessen uit de effectieve lesdagen worden aan de hand van het terreinbezoek verder verdiept:  Hoe kan je een grootschalige fysieke structuur aangrijpen om aan gebiedsontwikkeling te doen?  Hoe verzoen je landschap, natuur, landbouw en economische activiteiten? Hoe creëer je – met vallen en opstaan – duurzame banden met niet zo voor de hand liggende partijen? Welke financiële stromen?…

praktisch

OVAM | auditorium | Stationsstraat 110 | 2800 Mechelen
Deelnameprijs hele reeks + excursie: € 525 (VRP-leden) | € 795 (niet-leden) voor 4 lesdagen + excursie
Deelnameprijs per lesdag of excursie: € 135 (VRP-leden) | € 185 (niet-leden)

Aantal deelnemers is beperkt tot 30.

 

Soort ticketPlaatsen
Standaardticket

DAG 1: Introductiedag - situering & inleiding | 20/04
DAG 2: Hoe maak ik een goed gebiedsgericht verhaal? |18/05
DAG 3: Procesmanagement en instrumenten - Hoe een goed verhaal in de praktijk brengen? | 15/06
DAG 4: Financiering en beheer – nu en in de toekomst | 07/09
DAG 5: Terreinbezoek Rivierpark Maasland | 28/09
Ik wens de hele reeks te volgen


Kaart wordt geladen...

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.