Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 27-02-2018
  • 13:30 - 15:30

Open gastcollege Architecture Workroom Brussels

Tijdens het open college van docent Cultuurwetenschappen Tim Vekemans komt Roeland Dudal (Architecture Workroom Brussels-AWB) spreken over de missie en het werk van AWB. Het Brusselse bureau heeft een duidelijke visie op de rol die architecten en ontwerpers kunnen opnemen ten aanzien van de ingrijpende maatschappelijke veranderingen die vandaag plaatsvinden.

Met ‘The Ambition of the Territory’ schetste AWB een nieuw denkkader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. De wisselwerking tussen wonen, ondernemen, voedselproductie en energie als hefboom voor de transformatie van het sterk verstedelijkte Vlaanderen naar een duurzame regio, staat daarbij centraal. Ook de nood aan innovatie en discipline-overschrijdende oplossingen wordt in de verf gezet.

Op relatief korte tijd heeft AWB als denk-en-doetank een strategische positie ingenomen in het ruimtelijk debat. De rol van ontwerp in het formuleren van antwoorden op maatschappelijke/stedelijke vraagstukken staat hierbij voorop.

Dit open gastcollege is niet alleen bedoeld voor studenten. Ook architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, beleidsmakers, ambtenaren, ondernemers en alle andere geïnteresseerden zijn welkom.

praktisch

Inkom: 10 euro, gratis voor studenten
Reserveer je plaats via info@architectuurwijzer.be

Kaart wordt geladen...

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.