Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

over Ruimte

 

Ruimte is een driemaandelijks magazine voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en iedereen met interesse in ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het tijdschrift snijdt op toegankelijke manier belangrijke ruimtelijke en stedenbouwkundige thema's aan. Theorie, beleid en goede praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland staan centraal. Daarnaast heeft Ruimte oog voor de ruimtelijke aspecten van aanverwante sectoren: economie, mobiliteit, architectuur, vastgoed, toerisme, natuur, landbouw, publiek domein, woonbeleid, landschapsarchitectuur. 
Hoofdredacteur is Koen Raeymaekers. Uitgever de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw). Abonnement: € 95 (België)|€ 135 (buitenland). Los nummer (incl. verzendkosten): € 30 (België)|€ 35 (buitenland)

Contact: VRP/Ruimte | Damplein 27 | 2060 Antwerpen | 03 201 59 00 | info@vrp.be