Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij Ruimte magazine

Ruimte 34

[Underground]

Dat onze ondergrond ‘leeft’, staat buiten kijf. Sterker: hij komt wegens toenemende ruimtelijke druk op de bovengrond steeds vaker ter sprake. Dat we daarom op een verantwoord ‘verticale’ manier moeten gaan nadenken over onze ruimte, schetst de Vlaams Bouwmeester bij wijze van aftrap in dit themanummer. 'Het belang van de ondergrond in het Antropoceen' zet vervolgens de krijtlijnen van het ondergrondse terrein uit, probeert de ruimtelijk planner daarin een plaats te geven en agendeert de belangrijkste aandachtspunten. 'Even diep nadenken' is de weergave van een gesprek tussen een aantal mensen uit de overheidssector en de bedrijfswereld die actief zijn 'onder het maaiveld'. Lees meer

Oproep gemeenten

Haal eens een student in huis!

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben er doorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (GSA) precies inhoudt. En dat is jammer, want onbekend maakt onbemind. Naast het hebben van ruimtelijke visie, moet een GSA ook een goede koorddanser zijn die deze visie en lokale politieke belangen met elkaar kan verzoenen. Wat zijn de mooie kanten van dit beroep? Wat maakt het soms moeilijk? Waaruit bestaat een dag in het leven van een GSA zoal?  Op deze vragen zouden alle studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning het antwoord moeten weten.

Lees meer

Oproep studenten

Loop eens mee met een GSA!

Een job als GSA (gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar) is spijtig genoeg meestal niet de ambitie van studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Door zijn/haar adviserende functie in het gemeentelijk vergunningenbeleid speelt de GSA nochtans een sleutelrol in de ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten en dus van Vlaanderen. De VRP wil dit belangrijke en uitdagende beroep promoten bij jonge planners. Wil je een week meelopen met een GSA en ontdekken of deze job iets is voor jou? Stel je dan kandidaat voor 27 januari 2018!

Lees meer

Gezocht: leden Kwaliteitskamer

Deadline 25 november

Op 23 oktober 2017 besliste de Mechelse gemeenteraad om een onafhankelijke Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit op te richten. Die expertengroep moet de belangrijkste stadsontwikkelingsprojecten in Mechelen begeleiden en beoordelen op het vlak van architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer rapporteert rechtstreeks aan het college.

Lees meer