Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij Ruimte magazine

Ruimte 34

[Underground]

Dat onze ondergrond ‘leeft’, staat buiten kijf. Sterker: hij komt wegens toenemende ruimtelijke druk op de bovengrond steeds vaker ter sprake. Dat we daarom op een verantwoord ‘verticale’ manier moeten gaan nadenken over onze ruimte, schetst de Vlaams Bouwmeester bij wijze van aftrap in dit themanummer. 'Het belang van de ondergrond in het Antropoceen' zet vervolgens de krijtlijnen van het ondergrondse terrein uit, probeert de ruimtelijk planner daarin een plaats te geven en agendeert de belangrijkste aandachtspunten. 'Even diep nadenken' is de weergave van een gesprek tussen een aantal mensen uit de overheidssector en de bedrijfswereld die actief zijn 'onder het maaiveld'. Lees meer

De VRP zoekt...

projectcoƶrdinator

De VRP zoekt een projectcoördinator activiteiten en vorming om op 1 januari 2018 aan de slag te gaan. De functie omvat een combinatie van inhoudelijke en praktische zaken. Heb je een masterdiploma stedenbouw en ruimtelijke planning? Of ben je vertrouwd met theorie en praktijk van het vakgebied? Ken je de hete hangrijzers van de ruimtelijke planning in Vlaanderen? Zit het coördineren van vorming en evenementen je in het bloed? Solliciteer dan voor 12 oktober!

Lees meer

VRP-Masterclass Kernversterking

oktober-december 2017

In het najaar lanceren VRP en Team Vlaams Bouwmeester de 'Masterclass Kernversterking', opvolger van de succesvolle ‘Masterclass Stadsprojecten’. In tegenstelling tot de vorige Masterclass richt de nieuwe opleiding zich naast centrumsteden ook tot kleinere steden en gemeenten. De Masterclass wil inspiratie en kennis bieden aan stedenbouwkundig ambtenaren, mandatarissen en andere betrokkenen bij het ruimtelijk beleid van een stad of dorp.

Lees meer

VRP-Afstudeerprijs 2017

Deadline: 25 september 2017

Elk jaar worden er aan de Vlaamse onderwijsinstellingen inspirerende eindwerken geschreven die de vakwereld nauwelijks bereiken. Om te vermijden dat deze inspirerende, lezenswaardige thesissen roemloos onder een laag stof eindigen, reikt de VRP elk jaar de Afstudeerprijs uit aan een eindwerk met een ruimtelijke/stedenbouwkundige inslag. De prijsuitreiking gebeurt traditiegetrouw op de Werelddag van de Stedenbouw (16 november 2017, Genk).

Lees meer