Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

lid/abonnee worden

tarieven

  • € 115 (individueel lid België)
  • € 155 (individueel lid buitenland)
  • € 65 (studenten - na het voorleggen studentenkaart)
  • € 80 (abonnement Ruimte België)
  • € 120 (abonnement Ruimte buitenland)  
  • Een lidmaatschap loopt van januari tot december                  


lidmaatschap

Klik hier om lid te worden van VRP/abonnement te nemen op Ruimte

          
groepslidmaatschap        

privébureaus

min. 2 leden   

€ 220*  

gemeente categorie 1 | < 10.000 inwoners

min. 2 leden

€ 220*

gemeente categorie 2 | 10.000 < > 30.000 inwoners   

min. 3 leden

€ 330*                                

gemeente categorie 3 | 30.000 < > 50.000 inwoners

min. 4 leden

€ 440*

gemeente categorie 4 | > 50.000 inwoners

min. 5 leden

€ 550*

provincies, intercommunales, Vlaamse overheden

min. 6 leden

€ 660*

Klik hier om als groep lid te worden van VRP


*Elk extra lid bovenop de formule kost € 90 pp
*Een lidmaatschap loopt van januari tot december