Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

los nummer kopen

Een los nummer van Ruimte kost € 30 (buitenland € 35). Dit is inclusief verzendkosten. Hieronder kan u een nummer bestellen. Ruimte is ook te koop op volgende adressen:

VRP respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Gelieve dit invulveld leeg te laten.