Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

los nummer

Een los nummer van Ruimte kost € 25 (buitenland € 30). Hieronder kan u een nummer bestellen.
Ruimte is ook te koop in de gespecialiseerde boekhandel Copyright in Antwerpen en Gent.

VRP respecteert uw privacy. Overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer dd. 08.12.1992 hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Gelieve dit invulveld leeg te laten.