Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Mobiliteit

Het VRP-Manifest Mobiliteit (2016) pleit voor een gezamenlijke aanpak van mobiliteit en ruimte vanuit een stadsregionale benadering. Een ‘modal shift’ (het deels vervangen van vervoer over de weg) is noodzakelijk voor de gezondheid van mens en planeet. Toekomstgericht plannen betekent volgens de VRP: inzetten op bereikbaarheid en leefkwaliteit door het organiseren van nabijheid en collectiviteit. Een sterk ruimtelijk principe is Transit Oriented Development. Hierbij wordt het openbaar vervoer als leidraad genomen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het beleid moet daarbij inzetten op de fiets en collectieve modi (openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit). Via verdichting, parkeerbeleid en circulatieplannen kan verkeersruimte plaats maken voor kwalitatieve publieke ruimte.

In de kijker

En ook

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.