Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

activiteit

Datum: donderdag 17 maart 2016 10:00 - vrijdag 18 maart 2016 18:00 Locatie: Brussel

Congres 'Open ruimte, open blik'

Open ruimte is veel meer dan het restje dat overblijft als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, moet oplossingen bieden voor tal van prangende kwesties: waterbeheer als antwoord op hevige regenbuien of langdurige periodes van droogte, productie van hernieuwbare energie als alternatief voor fossiele brandstoffen, een gezonde voedselproductie als antwoord op de alsmaar groeiende bevolking … Open ruimte is van cruciaal belang en moet offensief ingezet worden. Dat betekent dat de open ruimte zou moeten bepalen hoe de rest van de ruimte kwalitatief kan worden ontwikkeld - en niet omgekeerd! 
SCHRIJF NU IN!

Het congres wil op een originele manier de kracht en het belang van open ruimte in de verf zetten. Zowel insiders als ousiders zullen vanuit verschillende perspectieven hun licht op open ruimte laten schijnen. Keynotesprekers zijn de Amerikaanse 'landschapsurbanist' JULIA CZERNIAK en de Nederlandse éminence grise DIRK SIJMONS. Daarnaast mag u een tiental creatieve 'ogenblikken' verwachten: korte bijdragen in de vorm van filmpjes, beelden of lezingen die u zelf heeft ingezonden. Tijdens onze doe-sessies mag u zelf aan de slag - en zodoende misschien uw blik op de open ruimte veranderen. 

sprekers

johan-braeckman.jpg

JOHAN BRAECKMAN (Universiteit Gent). 
Donderdag 17 maart 10.30 uur
Open ruimte, filosofische blik

Als gevolg van de Neolithische revolutie ontstond de opdeling natuur-cultuur. Enerzijds had je de stad met haar geciviliseerde bewoners, anderzijds de ongerepte natuur, de open ruimte, de onbeschaafde wildernis. Johan Braeckman laat zien hoe, waarom en wanneer de filosofische ‘waardebepaling’ van open ruimte is omgeslagen. Lees meer

timdv.png

TIM DEVOS (ndvr)
DONDERDAG 17 MAART 11.40 UUR
Open ruimte, open plan

Een strak plan hoeft niet noodzakelijk het uitgangspunt te zijn om groene ruimte te creëren in de stad. Ook via onderhandelingen kan je mooie zaken verwezenlijken. Tim Devos maakt ruimte voor onconventionele stakeholders in planningsprocessen. Lees meer

juliaczerniak.jpg

JULIA CZERNIAK (Syracuse University New York)
DONDERDAG 17 MAART 17.10 UUR
Landscape Urbanism

De Amerikaanse Julia Czerniak is een van de belangrijkste stemmen in het domein van Landscape Urbanism sinds de uitgave van haar boek 'Large Parks’ (2007). Landscape urbanists nemen het landschap als basis voor de stedenbouw en overstijgen daardoor de dichotomie tussen stad en natuur en kijken met een verfrissende blik naar sterk verstedelijkte regio's. Julia Czerniaks lezing focust op het belang van landschappelijke groenstructuren als basis voor parkontwerp op grote schaal. Lees meer

jan-jongert.jpg

JAN JONGERT (Superuse Studios)
VRIJDAG 18 MAART 09.55 UUR
Kringlopen in open ruimte

Als we het landschap bekijken als een systeem, zien we dat veel grondstoffen, goederen, energie, arbeidskracht, water… in en uit dat systeem vloeien. De stromen die het systeem verlaten, doen dit vaak onder de vorm van afval. Superuse Studios zoekt op lokaal niveau naar methodieken om die stromen op te sporen en te verknopen zodat afvalstromen effectief opnieuw kunnen worden ingezet. Lees meer

jonathan-holslag.jpg

JONATHAN HOLSLAG (Vrije Universiteit Brussel)
VRIJDAG 18 MAART 10.30 UUR
Kwaliteitsrevolutie in ruimte en economie

Jonathan Holslag reikt vanuit een macro-economische en internationaal-politieke analyse concrete pistes aan voor een ander verdienmodel voor stad en platteland. Lees meer

dirk-sijmons.jpg

DIRK SIJMONS (TU Delft)
VRIJDAG 18 MAART 16.15 UUR
De structurerende kracht van open ruimte

Doorheen zijn loopbaan analyseerde Dirk Sijmons het door de mens gevormde Nederlandse landschap en de continue strijd met het water. Hij is ervan overtuigd dat we door de lens van landschapsarchitectuur pas echt zien dat we de mondiale ecologische problemen alleen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen. Lees meer

PRAKTISCH

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel. SCHRIJF IN!

Deelname voor 1 dag: € 125 VRP-leden en partners) | € 175 (niet-leden) | € 20 (studenten) 
Deelname voor 2 dagen: € 200 (VRP-leden en partners) | € 300 (niet-leden) | € 40 (studenten)

Het Congres 'Open ruimte, open blik' is een gezamenlijk initiatief van de VRP, Ruimte Vlaanderen, VLM, Team Vlaams Bouwmeester, Departement Landbouw en Visserij, ILVO, INBO, VVSG, VVP, Erasmushogeschool (Opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur), HoGent - School of Arts, KU Leuven (Faculteit Architectuur), Universiteit Antwerpen (Faculteit Ontwerpwetenschappen), Universiteit Gent (Vakgroep Geografie), Universiteit Hasselt (Departement Architectuur en Kunst) en Vrije Universiteit Brussel (Opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning).