Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

activiteit

Datum: dinsdag 03 oktober 2017 - dinsdag 12 december 2017 Locatie: Gent

VRP-Masterclass Kernversterking

In het najaar lanceren de VRP en het Team Vlaams Bouwmeester de 'Masterclass Kernversterking', de opvolger van de succesvolle ‘Masterclass Stadsprojecten’. In tegenstelling tot de vorige Masterclass richt de nieuwe opleiding zich naast centrumsteden ook tot kleinere steden en gemeenten. INSCHRIJVEN

U vindt hier het programma

Dit zijn de onderwerpen:

 • Dinsdag 3 oktober | Verdichting om open ruimte te vrijwaren
  Sinds het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt op alle mogelijke plaatsen in Vlaanderen gedacht aan verdichting. Grondeigenaars en projectontwikkelaars hebben deze boodschap goed begrepen, en sturen aan op maximaal financieel rendement. Maar verdichting op de ene plek moet leiden tot vrijwaring van open ruimte op de andere plek. Hoe breng je dat in de praktijk als gemeente? Vlaams Administratief Centrum | Virginie Lovelinggebouw | Koningin Fabiolalaan | 9000 Gent
 • Dinsdag 17 oktober | Verdichting vanuit duurzame mobiliteit
  Vlaanderen kent een sterk versnipperde ruimtelijke structuur, en een sterke auto-afhankelijkheid. Om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, moet het ruimtelijk beleid afgestemd worden op het mobiliteitsbeleid. Dit betekent dat niet elke plek in Vlaanderen in aanmerking komt om te verdichten. Waar is verdichting wenselijk, en waar niet? Hoe stimuleer je het gebruik van de fiets en het autodelen binnen nieuwe woonprojecten? Vlaams Administratief Centrum | Virginie Lovelinggebouw | Koningin Fabiolalaan | 9000 Gent

 • Dinsdag 7 november | Verordenende planinstrumenten voor verdichting
  Na de opmaak van een ruimtelijke visie op de verdichting van haar kern(en), wordt de proef op de som genomen. Hoe kan een gemeente deze visie doortrekken in haar vergunningverlening? Met welke instrumenten kan zij de verdichting in goede banen leiden? Beter een voorschrift teveel of te weinig? Quantum building | Oktrooiplein 1 | Gent-Dampoort

 • Dinsdag 28 november | Kwalitatieve beoordeling van verdichting
  Juridisch verordenende planinstrumenten zijn een belangrijke stok achter de deur om grote fouten te vermijden, maar vormen zeker geen garantie voor een kwalitatieve verdichting. In enkele gemeenten wordt daarom bij voorkeur gewerkt met een kwalitatieve beoordeling van elke vergunningsaanvraag. Maar hoe gaan zij te werk, en wat zijn hier de ideale randvoorwaarden? De Krook | Miriam Makebaplein 1 | 9000 Gent

 • Dinsdag 12 december | Collectief bouwen als bijzondere vorm van verdichting
  Verdichting is onlosmakelijk verbonden met kleiner wonen. Vandaag biedt dit kleiner wonen (in vastgoedprojecten) echter nog maar weinig kwaliteit. Zoals de bouwmeester stelt: kleiner wonen moet gekoppeld zijn aan het delen van voorzieningen, zoals een tuin, een fietsenberging, een werkplaats, een dakterras, … Projecten uit het buitenland tonen hoe op deze manier kwalitatieve woonprojecten tot stand komen. Maar ook in Vlaanderen worden nu ook cohousingprojecten met hogere dichtheden voorbereid. Belangrijke initiatiefnemers hiertoe zijn de autonome gemeentebedrijven. Hoe gaan zij te werk? Hoe zorgen zij voor betaalbaar en kwalitatief wonen in een hogere dichtheid? De Krook | Miriam Makebaplein 1 | 9000 Gent

praktisch

De opleiding vindt plaats op diverse locaties in Gent. Zie hierboven
Deelname volledige reeks € 450 (VRP-leden) | € 675 (niet-leden)
Deelname per lesdag: € 105 (VP-leden) | € 185 (niet-leden)
INSCHRIJVEN