Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

activiteit

Datum: donderdag 16 november 2017 Locatie: Genk

Werelddag van de Stedenbouw

Thema

De Werelddag van de Stedenbouw 2017 zal helemaal in het teken staan van de ruimtelijke implicaties van de energietransitie. Thor Park - op de voormalige steenkoolmijn van Waterschei (Genk) - is de gastlocatie. Op deze plek wordt nu de toekomst van energie verkend: symbolisch van zwart naar groen. U kunt deze gloednieuwe site bezoeken op de Werelddag van de Stedenbouw!

Keynote

Het duurzaam opwekken en opslaan van energie vraagt ruimte. En die is schaars in Vlaanderen. Het zal het uitzicht van de Vlaamse landschappen, dorpen en steden hoe dan ook veranderen. Maar op welke manier? Als er iemand op deze vraag een antwoord kan geven, is het de Nederlandse landschapsarchitect Dirk Sijmons, keynotespreker op de Werelddag van de Stedenbouw. Sijmons is een absolute autoriteit wat betreft de ruimtelijke implicaties van de energietransitie. Hij is de auteur van de klassieker ‘Landschap en Energie’ (2014) en verrichtte de voorbije jaren baanbrekend ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke energietransitie van de Lage Landen. Daarnaast is hij ook gewoon een bevlogen verteller. INSCHRIJVEN

Na de keynotelezing gaan we in parallelle sessies aan het werk rond verschillende aspecten van de energietransitie:

  • Hoe geef je verouderde wijken een energie make-over?
  • Hoe kan op lokaal of wijkniveau energie uitgewisseld worden? En wat is de rol van klassieke energiebedrijven en - leveranciers in dit verhaal?
  • Hoe anders is het ontwerp van nieuwe wijken als je vanuit duurzaamheid en energie denkt?
  • Hoe kunnen lokale besturen energiedoelstellingen realiseren via projecten?
  • Wanneer is samenwerken over de gemeentegrenzen heen aangewezen?
  • Hoe kunnen besturen energie-kennis vergaren en omzetten in ruimtelijk beleid?
  • Wat is de rol van burgers en coöperaties in de energietransitie?
  • Hoe krijgen we bedrijven mee in de energietransitie?
  • ...

Programma

Bekijk hier het programma-overzicht

Bekijk hier de parallelsessies in de voormiddag

Bekijk hier de parallelsessies in de namidag

Lab energie. Waar het allemaal mee begon

In het voorjaar van 2017 organiseerde de VRP een Lab Energie. In deze denktank boog de vereniging zich samen met de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) over manieren om de energietransitie ruimtelijk te vertalen. Het doel was te komen tot een synthesetekst. Dat was niet evident gezien de verschillende sectorculturen, woordenschat en ideologie. Maar de tekst is er gekomen. Hij zal in primeur aan u worden voorgesteld op de Werelddag van de Stedenbouw

Praktisch

EnergyVille | Thor Park 8310 | 3600 Genk | INSCHRIJVEN
Deelname: € 100 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden) | € 20 (student-leden) | € 35 (student/niet-leden)
Klik hier voor de wegbeschrijving

Voor wie zich met de auto verplaatst, heeft VRP een carpoolsysteem opgezet. Registreer je via deze link en geef aan hoeveel plaatsen je vrij hebt/zoekt, en van waar.

De site is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit treinstation Genk is er een busverbinding naar Thorpark (bus nummer G1) om het half uur (o.a. om 08.30 u, 09.00 u en 09.30u)

Om 's avonds terug te keren naar Genk Station heeft u om het kwartier een bus.

In samenwerking met