Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

NIEUWS

06-11-2017 Première 'Plannen voor plaats'

Dat de mens nederig moet zijn als het gaat over het inpalmen van (open) ruimte, is al sinds zijn aantreden het credo van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: ons ongebreideld ruimtegebruik moet stoppen. Op een andere manier gaan (nadenken over) wonen, bouwen en mobiliteit is de boodschap. Dat die omslag niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies toont de film Plannen voor plaats, die cineast Nic Balthazar maakte in opdracht van Leo Van Broeck. De film gaat op 6 november in première. Lees meer

03-11-2017 Provincie Vlaams-Brabant wint Openruimtebeker november

De Openruimtebeker van november gaat naar de dienst Leefmilieu van de Provincie Vlaams-Brabant voor de campagne 'Leve de Tuin'. Met dit initiatief moedigt de provincie de inwoners van Vlaams-Brabant aan om hun tuin aan te leggen met oog voor biodiversiteit en met aandacht voor het klimaat. De bedoeling is dat de verschillende tuinen een groot biodivers paradijs worden waar dieren, planten en klimaat wel bij varen. Lees meer

05-10-2017 Grimbergen wint Openruimtebeker oktober

De Openruimtebeker van oktober gaat naar de gemeente Grimbergen. De gemeenteraad besliste er om 41,26 ha open ruimte definitief te beschermen als openruimtegebied. Uit een woonbehoeftestudie bleek dat er in Grimbergen en deelgemeente Strombeek-Bever voldoende kavels en bouwzones beschikbaar zijn om de woonbehoeftes te dekken tot 2030. Lees meer

31-08-2017 Koen T'Sijen wint Openruimtebeker

Na een kort zomerreces van twee maanden hebben we opnieuw een nieuwe lading Openruimtebekers besteld. De eerste winnaar van het nieuwe seizoen is Koen T'Sijen, burgemeester van Boechout. In het opiniestuk ‘De ruimte opnieuw veroveren’, naar aanleiding van het Festival van de Architectuur, houdt hij een sterk pleidooi om de open ruimte terug te geven aan onze kinderen. Lees meer

29-08-2017 Oproep alumni 'Landschaps-en tuinarchitectuur' HoGent

Op 22 november viert de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur van de HoGent (het vroegere 'Melle') haar zestigste verjaardag. Aan dat jubileum wordt een tentoonstelling gekoppeld die zal lopen van 9 november tot 3 december. Voor deze expo roept de HoGent oud-studenten op om één representatief project uit hun loopbaan als landschaps- of tuinarchitect, landschapsplanner, landschapskunstenaar, fotograaf, plantenkweker, bloemsierkunstenaar ... te bezorgen op ten laatste 30 september. Lees meer

30-06-2017 Jonathan Holslag wint Openruimtebeker Zomer

De VRP en openruimtepartners hebben dit jaar elke maand een openruimtebeker uitgereikt aan een persoon die het opnam voor de open ruimte in Vlaanderen. Tijdens de zomermaanden liggen we even stil, maar we reiken nog een zomerbeker uit om er in september weer tegenaan te gaan. De openruimtebeker van juli en augustus is voor politicoloog en opiniemaker Jonathan Holslag. Lees meer

07-06-2017 Tuiniersforum Des Jardiniers wint Openruimtebeker

De winnaar van de openruimtebeker van juni is het Brusselse Tuiniersforum des Jardiniers. Met ‘Operatie Spruit’ lanceerde het Forum een originele, en tegelijkertijd broodnodige oproep om de groene ruimte in Brussel te vrijwaren van verdere bebouwing door in de resterende groene ruimtes spruitjes te zaaien. 'Wij willen een levend Brussel met groene ruimte, waar spruiten kunnen groeien’, zo luidt het. Lees meer

06-06-2017 Leuven wint prestigieuze European Green Leaf Award

De stad Leuven ontving op 2 juni de European Green Leaf Award. Die prijs wordt sinds 2015 uitgereikt door de Europese Commissie aan steden die zich inspannen voor meer leefkwaliteit en duurzaamheid. Leuven deelt de prestigieuze award met de Zweedse stad Växjö.
Lees meer

06-06-2017 Crowdfunding KEMPENATLAS

In september wil Ar-Tur de KEMPENATLAS uitgeven, een kaartenboek dat een verrassende kijk biedt op de Antwerpse Kempen. De Kempengronden zijn al eeuwenlang een voedingsbodem voor vernieuwende ideeën en projecten. Of het nu gaat om bodemverbetering, landbouw, industrie, zorg of wonen. Al die ideeën en projecten worden letterlijk in kaart gebracht in de KEMPENATLAS. Zo zal een vergeten netwerk van buurtspoorwegen getoond worden. En zal duidelijk worden dat Kempenaars op gronden wonen die eeuwenlang door mensenhanden geschikt zijn gemaakt voor landbouw. Lees meer

02-06-2017 Oproep Georges Allaert Prijzen 2017

In oktober 2017 reikt de Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) opnieuw twee Georges Allaert Prijzen uit. U kunt hiervoor kandidaten voorstellen. De Georges Allaert Publicatieprijs richt zich tot studenten/onderzoekers/auteurs die een publicatie of masterproef hebben uitgebracht in de periode 2014-2017. De Persoonlijkheidsprijs wordt uitgereikt aan een m/v die volgens de jury het best de MoRO-doelstelling m.b.t. de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening nastreeft. Lees meer

19-05-2017 'Dorpspunt Beveren aan de IJzer' wint Matexi Award 2017

De Matexi Award voor het meest verbindende buurtinitiatief van België, gaat dit jaar naar ‘Dorpspunt Beveren aan de IJzer’ uit Alveringem. Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad maakte de winnaar bekend. De tweede en derde prijs werden gewonnen door respectievelijk 'Echo's uit de wijk' (Gent) en Compostage de la Cité du Flot (Grâce-Hollogne). Lees meer

18-05-2017 PlanDag-prijs 2017

Op 18 mei werd in Ledeberg op de jaarlijkse PlanDag de PlanDag-prijs uitgereikt aan Beitske Boonstra en het duo Hanneke Puts/Jurgen van der Heijden. In ‘De improviserende planner’ gaat Beitske Boonstra de vaardigheden van de planner zoeken in een wat ongewone hoek: de moderne dans. De jury las deze paper ‘als een oproep aan de hedendaagse planner om op een onderbouwde en genuanceerde manier positie in te nemen aan de ontwerptafel en in het debat met de stakeholders.’ Hanneke Puts en Jurgen van der Heijden benaderen de planner niet zozeer filosofisch, maar als een innovatieve professional die partijen en middelen bindt en ‘meerwaarden stapelt’. Lees meer

03-05-2017 Hendrik Schoukens wint Openruimtebeker

De jury van de Openruimtebeker kent de award van mei unaniem toe aan milieujurist Hendrik Schoukens (UGent). Die wijst in een opiniestuk in Knack op de noodzaak van een drastische ommeslag in ons denken over de open ruimte, willen we de betonstop realiseren. Onze huidige benadering van de natuur is overduidelijk economisch en antropocentrisch en dat is te merken aan ons taalgebruik, onze ‘framing’. Lees meer

20-04-2017 Van Broeck, Alkemade en Declerck curatoren van IABR 2018-2020

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Nederlands Rijksbouwmeester Floris Alkemade en architect Joachim Declerck zullen samen het curatorschap op zich nemen van de komende twee edities van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De dubbele Biënnale zal verkennen hoe Nederlandse en Vlaamse steden en landschappen erop vooruit kunnen gaan als we doelgericht werken aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Lees meer

31-03-17 Wouter Van Reeth wint Openruimtebeker

De openruimtebeker van april gaat naar Wouter Van Reeth, die samen met enkele collega’s van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) een voortreffelijk Natuurrapport schreef. Het document heeft als doel beleidsmakers correct te informeren over hoe het gesteld is met de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten (ESD) in Vlaanderen. ESD zijn de voordelen die ecosystemen opleveren voor de mens: fijn stof filteren, water zuiveren, voedsel produceren, gewassen bestuiven …Levensnoodzakelijke diensten, met andere woorden. Lees meer

08-03-17 Bart Caron wint Openruimtebeker

De Openruimtebeker wordt elke maand uitgereikt aan iemand die zijn nek uitsteekt voor de open ruimte. Deze maand gaat de beker naar Vlaams parlementslid Bart Caron die duidelijke taal spreekt in een opiniestuk in de Krant van West-Vlaanderen. Lees meer

14-02-17 Gezocht: projectbegeleider ruimte en buurtsport

Hoe zorg je ervoor dat publieke ruimte aanzet tot sport en meer beweging? Of hoe vorm je bestaande sportinfrastructuur om tot een open en publieke omgeving? Heb je ervaring met het ontwerpen van sportieve ruimtes, dan is deze opdracht ongetwijfeld iets voor jou. Lees meer

14-02-17 Slim in de Stad-prijs 2016

De Slim in de Stad-prijs 2016 gaat naar de steden Antwerpen, Kortrijk en Roeselare. De prijs - € 50 000 per winnend project - werd op 13 februari 2017 uitgereikt door Vlaams Minister van Stedenbeleid Homans. De Slim in de Stad-prijs is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden een toekomstvisie schetsen voor hun stad. Vlaanderen wil op die manier samen met haar steden een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen. Lees meer

07-02-17 Vijf politici winnen eerste #openruimtebeker

Parlementsleden Robrecht Bothuyne, Johan Danen, Willem-Frederik Schiltz, Bruno Tobback en Wilfried Vandaele winnen de eerste openruimtebeker. Met deze prijs wordt elke maand iemand in de bloemetjes gezet die zijn nek uitsteekt voor de open ruimte. Als leden van de ‘Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen’ dienden zij een resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering aanbevelen het ruimtebeslag in Vlaanderen zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Lees meer

20-01-2017 Nieuwe publicatie. Kids-gids. Samen met kinderen en tieners de stad van morgen plannen

De betrokkenheid van kinderen en tieners in de planning van stedelijke ruimtes wordt meer dan ooit gezien als een voorwaarde om tot een leefbare en duurzame stedelijke omgeving te komen. Hiertoe zouden ze idealiter als medeonderzoekers en -planners van de stad erkend moeten worden. De Kids-gids combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzichten en reikt instrumenten aan die bijdragen aan een steviger positie van kinderen en jongeren in (kindvriendelijke) stedelijke plannings- en veranderingsprocessen. Lees meer

14-12-2016 Nieuwe publicatie. Antwerpen, stad van morgen

De publicatie ‘Antwerpen, stad van morgen’ biedt een unieke kijk op het stadsontwikkelingsbeleid van Antwerpen en geeft een idee van hoe de stad er in de toekomst zou kunnen uitzien. Lees meer

01-12-2016 NIEUW: Uitreiking Openruimtebeker

De open ruimte levert ons water, voedsel, energie, zuivere lucht, schoonheid, rust en zoveel meer. Wie zijn nek uitsteekt voor een kwaliteitsvol beheer van de open ruimte, verdient een pluim. Een consortium van partners dat met de open ruimte in Vlaanderen en Brussel begaan is, zal daarom vanaf januari 2017 maandelijks een openruimtebeker uitreiken aan een persoon of een organisatie die zijn stem laat horen voor de stemloze open ruimte. Lees meer

01-12-2016 Sterk ruimtelijk beleid een prioriteit voor Vlaanderen

Op 23 november keurde het Vlaams Parlement een ambitieuze klimaatresolutie goed. Het is voor het eerst dat Vlaamse partijen van zowel meerderheid als oppositie zich zo duidelijk uitspreken voor een sterk ruimtelijk beleid. Op 30 november zijn de regeringspartijen het ook eens geraakt over een Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Lees meer

09-11-2016 Vlaams Bouwmeester zoekt experten

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is op zoek naar vier experten om mee uitvoering te geven aan de conceptnota voor een vernieuwd Bouwmeesterschap. De expertengroep moet de Bouwmeester inspireren, ondersteunen en bijdragen aan de strategische visievorming. De expertengroep fungeert als kwaliteitskamer en klankbord en werkt mee aan de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap. Lees meer

25-10-2016 Oproep Ruimte Vlaanderen. Uitwerken beleidsinstrumenten voor het verminderen van het ruimtebeslag in de open ruimte

In het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bereidt Ruimte Vlaanderen een aantal mogelijke bijsturingen van het ruimtelijk beleid voor met het oog op het terugdringen van de bebouwings- en verhardingsgraad in de open ruimte. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich nu kandidaat stellen. Lees meer

13-10-2016 Dries Willems overleden

Op 8 oktober is Dries Willems onverwacht overleden. Dries is de inspirator van tal van stadsprojecten in Antwerpen die tot vandaag gelden als toonaangevende voorbeelden van geïntegreerde gebiedsontwikkeling. Na zijn pensioen organiseerde hij voor de VRP verschillende edities van de Werelddag van de Stedenbouw. We zullen zijn expertise, zijn aanwezigheid en de pretlichtjes in zijn ogen missen. De VRP wenst de familie van Dries veel sterkte. Hierna kunt u een treffend eerbetoon lezen door enkele collega's/vakgenoten.
Lees mee

05-10-2016 Opiniestuk Tom Coppens en Guy Vloebergh in De Standaard

'Voor een goed ruimtelijk beleid word je niet herkozen'. VRP-bestuurders Tom Coppens en Guy Vloebergh publiceerden op 5 oktober een scherp opiniestuk in De Standaard. Lees meer

26-08-2016 Nieuwe publicatie 'Over de rand'

De Vlaamse stadsrand is vaak problematisch: weinig duurzame, vaak onsamenhangende plekken met een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto. Toch heeft de rand een groot potentieel. Ontwerpbureau OMGEVING voerde de afgelopen maanden een ontwerpend onderzoek naar de stadsrand van Gent dat uitmondde in een tentoonstelling en nu ook een boek: 'Over de rand'. Lees meer

01-06-2016 Gratis brochure '30 recepten voor kernversterking'

In het kader van het project 'Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant' organiseerde de Bond Beter Leefmilieu (BBL) op 27 mei 2016 de studiedag 'Recepten voor kernversterking'. De studiedag liet zien welke mogelijkheden lokale besturen hebben om te werken aan een ruimtelijke planning die leidt tot kernversterking en zo tot klimaatneutraliteit. Meer dan 30 concreet toepasbare 'Recepten voor kernversterking' werden gebundeld in een brochure die u gratis kunt downloaden via de website van de BBL. Lees meer

01-06-2016 Eén logo voor Fietsostrades

De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden samen een logo en een uniforme bewegwijzering voor de 110 Vlaamse fietsostrades; in totaal zo'n 2.400 kilometer. Fietsostrades lopen tussen grote steden en langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. Een fietsostrade is bij voorkeur een vrijliggende fietsweg, maar door ruimtegebrek lopen ze soms over fietspaden, door een fietsstraat of een autoluwe weg. Door die verschillende soorten infrastructuur waren ze soms moeilijk te volgen. Het logo en de bewegwijzering moeten komaf maken met dat euvel. Lees meer

30-03-2016 Steven Hoornaert nieuwe voorzitter VRP

Op de ledenvergadering van 21 maart heeft Sylvie Van Damme de voorzittershamer officieel doorgegeven aan Steven Hoornaert (Kortrijk, 1977). Steven werkt als stedenbouwkundig ontwerper bij Intercommunale Leiedal, waar hij beleids- en planningsdocumenten opmaakt inzake stedenbouw, ruimtelijke planning, publieke ruimte en mobiliteit. Daarnaast is hij als projectcoördinator verantwoordelijk voor het strategisch project REKOVER (Regio Kortrijk & Openbaar Vervoer) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Lees meer

30-03-2016 Nieuwe publicatie 'De rivier maakt de stad. Twintig jaar Leiewerken in Kortrijk'

De Leiewerken hebben Kortrijk na twintig jaar een nieuw aanzicht gegeven. Het proces van de rechttrekking en de verbreding van de rivier is de voorbije twee decennia aangegrepen om niet enkel het water maar ook de stad te transformeren. Lees meer

05-02-2016 VRP-advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Op 12 januari organiseerden de VRP en Ruimte Vlaanderen een informatie- en debatavond over het op til zijnde Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De avond werd speciaal georganiseerd voor leden van de VRP die de kans kregen om input te geven op de werktekst van het Witboek. Op basis van de inbreng van de vakwereld, maakte de VRP een adviestekst op die werd bezorgd aan minister Joke Schauvliege en Ruimte Vlaanderen. Lees meer

01-02-2016 Stad Genk, stad Genk en Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) winnen Slim in de stad-prijs

Op 1 februari werden in Brussel voor de eerste keer de Slim in de stad-prijzen uitgereikt door Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans. De prijs is de opvolger van de Thuis in de Stad-prijs en wordt toegekend aan centrumsteden die het beste toekomstconcept schetsen voor hun stad(sregio). Vlaanderen wil op die manier, samen met haar steden, een antwoord bieden op vraagstukken waarmee steden geconfronteerd worden. De steden Genk en Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel bedachten volgens de jury het sterkste concept om te evolueren naar een slimme stad. Zij ontvangen elk € 50.000. Lees meer

17-01-2016 Ruimte digitaal in 2016

In 2016 zal u als lid van de VRP/abonnee van Ruimte uw favoriete tijdschrift niet alleen in print maar ook digitaal kunnen lezen via het platform ‘OmgevingConnect’ van uitgeverij Vanden Broele. Na het betalen van uw factuur zult u een persoonlijke toegangscode ontvangen waarmee u Ruimte gratis digitaal kunt raadplegen. Lees meer

11-01-2016 Procedure stedenbouwkundige meldingen gewijzigd

Op 8 januari 2016 gaat het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie in voege. Dit decreet wijzigt de procedure inzake de stedenbouwkundige meldingen op enkele belangrijke aspecten. Lees meer