Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

De stad als maatschappelijk project

31 maart 2015 | deSingel, Antwerpen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Antwerpen herwonnen stad?' organiseerden de VRP en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een reflectienamiddag over maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid in de muziekstudio van kunstencentrum deSingel.
 
'Antwerpen herwonnen stad?' kijkt terug op de grote dynamieken die speelden tijdens 70 jaar ruimtelijke ontwikkeling in de Antwerpse stadsregio. Het boek leverde genoeg stof voor een stadsdebat rond thema's als mobiliteit, leefbaarheid en rechtvaardigheid. 

De publicatie trekt lessen uit het verleden en koppelt die aan vijf uitdagingen voor de toekomst. Enkele prominente experten gaven hun opinie over deze onderwerpen en gingen na of de Antwerpse analyse als blauwdruk kan dienen voor Vlaamse stedelijke uitdagingen vanuit sociaal, economisch, ecologisch en bestuurlijk perspectief. 

- > Jef Van den Broeck, Peter Vermeulen, Stijn Oosterlynck en Ympkje Albeda (2015), 'Antwerpen herwonnen stad? Maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid |1940-2012', Brugge, België, DieKeure

programma

12.30  Begeleid bezoek Tentoonstelling StadbuitenStad 
13.30 Ontvangst met broodjes
14.00 Welkomstwoord Christophe Grafe (VAi)
14.05 Boekvoorstelling 'Antwerpen herwonnen stad?' Auteurs Jef Van den Broeck, Peter Vermeulen, Stijn Oosterlynck
14.45

Reflecties verleden - toekomst

  • Jan Vranken (Universiteit Antwerpen) - sociaal
  • Dirk Cleiren (POM Antwerpen) - economie
  • Erik Grietens (Bond Beter leefmilieu) - milieu
  • Debat met o.a. Lex Moolenaar (Gazet van Antwerpen) en Tom Naegels (De Standaard)

Reflecties verleden - toekomst

  • Jan Schreurs (KU Leuven) - stedelijke schaalniveaus
  • Filip De Rynck (UGent) - de politiek-maatschappelijke arena
  • Debat met o.a. Lex Moolenaar (Gazet van Antwerpen) en Tom Naegels (De Standaard)

Moderator: Peter Renard

16.30 Eric Corijn probeert conclusies te trekken uit de namiddag en poneert enkele speerpunten voor de Vlaamse stedelijke agenda.
16.45 Receptie
17.30 Einde