Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij Ruimte magazine

Verkiezingsspecial

'Vlaams beleid en ruimtelijke ordening'

Voor dit verkiezingsnummer nodigden we een paar zwaargewichten uit de beleids-, academische en praktijkwereld uit om over verleden, heden en toekomst van van de Vlaamse ruimte van gedachten te wisselen.  Hun gesprek ('Gezocht: regisseur') werd zowat het leitmotiv van dit nummer: gespreksflarden van die avond vinden een echo in de overige bijdragen. En de conclusie kan alleen maar luiden dat de prioriteiten voor de toekomstige minister van ruimtelijke ordening eigenlijk kristalhelder zijn. 
Lees meer

BESTEL RUIMTE 21

 


Verkiezingsdebat

7 mei. Brussel

Ruimte[ ]Praat is een nieuwe debatten- en lezingenreeks van de VRP, gekoppeld aan het verschijnen van een nummer van Ruimte. Naar aanleiding van de publicatie van Ruimte 21 ('Vlaams beleid en ruimtelijke ordening') nodigen de VRP en Ruimte u van harte uit voor het Verkiezingsdebat in Atelier Bouwmeester. Experts ruimtelijke ordening en stedenbouw van verschillende politieke partijen gaan met elkaar in discussie over hete ruimtelijke hangijzers.

Lees meer

Canal Days

29-30 april. Brussel

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) organiseert eind april het tweedaags colloquium 'Canal Days’. Het colloquium gaat nader in op de (maatschappelijke, economische, ecologische, culturele) veranderingen die de Kanaalzone momenteel ondergaat. Tijdens themasessies wordt van gedachten gewisseld met deelnemers uit Europese steden die geconfronteerd worden met dezelfde omslag.

Lees meer

22 mei. Plandag

Regie en loslaten

De Plandag is de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Vlaamse en Nederlandse planners/stedenbouwkundigen. Het centrale thema dit jaar is ‘Regie en Loslaten’. Anno 2014 bevinden we ons in een hyper-dynamische samenleving waar overheden, bedrijven en middenveld in steeds wisselende verhoudingen tegenover elkaar komen te staan. Ruimtelijke planningssystemen worden gedwongen te veranderen. Hoe zet je dingen in beweging?

Lees meer