Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij Ruimte magazine

De Westhoek 1914-2014

Wie vandaag door de velden in de zuidelijke Westhoek wandelt, ontmoet oneindig lijkende luchten en ononderbroken vergezichten – een herademing voor de verstedelijkte Vlaming. Het is slechts bij nader toezien dat dit idyllische landschap zich ook als een litteken laat lezen, via talloze soldatenbegraafplaatsen, het grijs van bunkerbeton in weilanden, de spiegels van perfect ronde waterplassen en af en toe ook door bovengeploegde ammunitie. Het erfgoed dat de Groote Oorlog hier achterliet is in 2014 een eeuw oud. Ruimte 20 laat een aantal stemmen horen uit de discussie omtrent erfgoedwaarde en ruimtelijke kwaliteit. 
Lees meer

BESTEL RUIMTE 20

 

 


Canal Days

29-30 april. Brussel

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) organiseert eind april het tweedaags colloquium 'Canal Days’. Het colloquium gaat nader in op de (maatschappelijke, economische, ecologische, culturele) veranderingen die de Kanaalzone momenteel ondergaat. Tijdens themasessies wordt van gedachten gewisseld met deelnemers uit Europese steden die geconfronteerd worden met dezelfde omslag.

Lees meer

22 mei. Plandag

Regie en loslaten

De Plandag is de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Vlaamse en Nederlandse planners/stedenbouwkundigen. Het centrale thema dit jaar is ‘Regie en Loslaten’. Anno 2014 bevinden we ons in een hyper-dynamische samenleving waar overheden, bedrijven en middenveld in steeds wisselende verhoudingen tegenover elkaar komen te staan. Ruimtelijke planningssystemen worden gedwongen te veranderen. Hoe zet je dingen in beweging?

Lees meer

'Infrastructuur in de stad'

Congres. 12 mei. Antwerpen

Mobiliteitsinfrastructuur en stadsontwikkeling zijn in de dagelijkse praktijk vaak twee verschillende werelden. Een meer geïntegreerde aanpak en attitude zijn nodig. Met het Congres 'Infrastructuur in de stad' willen de VRP en het Urban Studies Institute (USI) van de UA aantonen dat het anders kan. Het congres ontleedt de complexiteit van infrastructuurprojecten vanuit diverse disciplines om zo meer aandacht te vragen project én proces. 

Lees meer