Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Ruimte 25

Sinds de laatste grote oorlog is onze levensstijl ingrijpend veranderd: we zijn op nieuwe manieren gaan communiceren, werken, bewegen, relaties onderhouden. En ook de bevolking zet zich opnieuw in beweging, met een groei die alsmaar diverser wordt en waarin sociale tegenstellingen zich duidelijker beginnen af te tekenen. Ons woongedrag is uiteraard onderhevig aan die shift. Anno 2015 bevinden we ons in een frictieveld. Nieuwe vormen van wonen  - collectief of apart - groeien op een haast virale manier. Vragen omtrent beschikbare ruimte, energie en sociale compartimentering worden met de dag prangender. Ruimte biedt u met het themadossier 'Het nieuwe wonen' alvast een smaakmaker met hete hangijzers die ook op het groot VRP-woncongres van 8 juni zullen besproken worden

cover-25.jpg

naar alle nummers

enkele artikels uit Ruimte 25

Stevent Vlaanderen af op een vastgoedcrisis?

Is een vastgoedcrisis in Vlaanderen nog te vermijden? Als er niet snel een vernieuwend en daadkrachtig ruimtelijk woonbeleid komt, dreigen in ieder geval ook hier Spaanse toestanden. Een en ander heeft te maken met verschillende percepties van de Vlaamse woonmarkt die niet blijken te stroken met de becijferbare realiteit. Dit artikel zet ze even op een rijtje. Lees artikel

r25-stevent-vlaanderen-af-op-een-vastgoedcrisis.jpg

Volgt de wetgever?

In België en elders in Europa neemt de belangstelling voor nieuwe woonvormen toe. Community Land Trust, cohousing, het idee van verhandelbare bouwrechten ... het gonst van al dan niet revolutionaire trends en initiatieven. Vroeg of laat hebben die nieuwe ontwikkelingen natuurlijk ook een wettelijk kader nodig. Krijgt onze wetgever al die innovatie bijgebeend? 
Lees artikel

r25-volgt-de-wetgever.jpg