Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Ruimte 34

Dat onze ondergrond ‘leeft’, staat buiten kijf. Sterker: hij komt wegens toenemende ruimtelijke druk op de bovengrond steeds vaker ter sprake. Dat we daarom op een verantwoord ‘verticale’ manier moeten gaan nadenken over onze ruimte, schetst de Vlaams Bouwmeester bij wijze van aftrap in dit Underground-themanummer. 'Het belang van de ondergrond in het Antropoceen' zet vervolgens de krijtlijnen van het ondergrondse terrein uit, probeert de ruimtelijk planner daarin een plaats te geven en agendeert de belangrijkste aandachtspunten. 'Even diep nadenken' is de weergave van een gesprek tussen een aantal mensen uit de overheidssector en de bedrijfswereld die actief zijn 'onder het maaiveld' ...

- BEKIJK DE INHOUD VAN RUIMTE 34
- LEES RUIMTE 34 DIGITAAL
- BESTEL RUIMTE 34

cover-34.jpg

Enkele artikels uit Ruimte 34

Bouwen wordt vaak gezien als het in de hoogte uitwerken van een plan, het op elkaar stapelen van stenen en structuren. We denken aan de vector van de Z-as als een pijl, vertrekkend vanaf het maaiveld tot in de oneindige hoogte. Wat we vergeten, zijn de negatieve getallen, het stuk van de Z-as onder nul, dat doorloopt tot in de oneindige diepte. 'La grotta di gravure van G.B. Piranesi. Lees meer

Vandaag kijken ruimtelijk planners je veelal vragend of onzeker aan, wanneer het woord ‘ondergrond’ valt. Voor velen is dit nog een ver-van-mijn-bedverhaal, terwijl anderen stilaan aan ondergrondse uitwijkscenario’s voor ons toenemend ruimtegebrek beginnen te denken. Tijd dus, om een aantal mensen op de koffie uit te nodigen die zich wél thuis voelen onder het maaiveld. Onze praatgasten kwamen zowel uit de overheidssector als uit de bedrijfswereld. Lees meer