Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

VRP-Afstudeerprijs 2014

Op de Werelddag van de Stedenbouw werden Rien Van de Wall en Marian Plas (beide VUB) bekroond met de VRP-Afstudeerprijs. Het werk van Rien bevat een streefbeeldstudie voor de Brusselse kleine ring die wordt ingebed in een bredere visie op de stadsontwikkeling /stedelijke mobiliteit. Het werk van Marian bevat een analyse van de Belgische kust die verderbouwt op onderzoek dat de voorbije jaren over onze kust werd gedaan.


© Reporters

‘De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector’

De appreciatie van de jury voor het werk van Rien Van de Wall gaat uit naar de grondig gevoerde analyse en de wijze waarop de resultaten van die analyse werden vertaald in de visie en concepten van de streefbeeldstudie. De jury waardeert ook de gedurfde, innovatieve stellingen die de auteur daarbij uiteindelijk (na uitvoerige analyse) als uitgangspunt voor zijn streefbeeldstudie heeft genomen, en naar zijn ambitie om los van het verkeerskundige, maar (mede dankzij deze analyse) niet in strijd daarmee, hierin de ruimte centraal te stellen.
Bekijk de presentatie van Rien tijdens de 2de juryronde

‘De Kustlijn als adaptieve grens, op zoek naar een ruimtelijke adaptatiestrategie’

In het werk van Marian Plas prees de jury vooral het genuanceerde en geïntegreerde beeld voor de kustlijn, en de concrete suggesties van de auteur om het imago van de streek te versterken - en daarbij ook rekening te houden met toekomstige zeespiegelstijgingen die zich bij gewijzigde klimatologische omstandigheden zullen voordoen. Ook de verdere concretisering van het ‘compartimenteringsprincipe’, dat zijn oorsprong vindt in het CcASPAR-onderzoeksproject, wordt door de jury gewaardeerd, net zoals de keuze om niet de oost-west-oriëntatie van de kustlijn als uitgangspunt te hanteren in de visievorming, maar wel de noord-zuid-georiënteerde ondergrond als belangrijke drager voor de ruimtelijke ontwikkelingen te beschouwen.
Bekijk de presentatie van Marian tijdens de 2de juryronde

De Afstudeerprijs  werd uitgereikt door secretaris-generaal van het departement Ruimte Vlaanderen Peter Cabus. De deelnemers ontvangen elk € 600 aan reischeques en mogen een artikel publiceren in het VRP-tijdschrift Ruimte.