Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Open ruimte

Open ruimte is een schaars goed dat van essentieel belang is voor onze welvaart en ons welzijn. We hebben haar nodig voor het beheren van water bij langdurige droogte of bij hevige regenval, die ons door de klimaatverandering meer en meer te beurt zullen vallen. Maar ook voor hernieuwbare energie, voor levensnoodzakelijke biodiversiteit, voor voedsel en voor een kwaliteitsvolle ontspannings- en belevingsruimte. Open ruimte mag dus niet behandeld worden als ‘het restje dat overblijft’ als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. Volgens de VRP & openruimtepartners moet de fysische, ecologische, landbouwkundige en landschappelijke logica bepalend zijn voor het ruimtegebruik – en niet omgekeerd. Samen met die partners reikt de VRP elke maand een openruimtebeker uit aan een persoon of een organisatie die het heeft opgenomen voor de open ruimte.

In de kijker

En ook

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.