Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

oproep afgesloten!

Gezocht: ideale maten #Openruimtebeker

Nomineer uw schepen én ambtenaar voor de Grote Openruimtebeker!

Lokale besturen beseffen maar al te goed dat het noodzakelijk is om hun gemeentekern te versterken en zoveel mogelijk open ruimte te vrijwaren. Maar tussen weten en handelen zitten tal van praktische en financiële bezwaren, die de transitie naar een duurzaam ruimtegebruik zwaar op de proef stellen. En toch, witte raven bestaan. Meer nog: zij hebben de afgelopen legislatuur hun geloof in de open ruimte omgezet in krachtige daden. Misschien heeft een duo ‘schepen-ambtenaar’ uit uw gemeente het wel opgenomen voor de open ruimte? Als u vindt dat deze tandem voorbeeldig werk heeft geleverd, nomineer hen dan voor de Grote Openruimtebeker. De Grote Openruimtebeker is een ambitieuze nieuwe prijs die wordt uitgereikt op het congres ‘Open ruimte en wonen: ideale maten’!

Grote openruimtebeker

Op het congres ‘Open ruimte en wonen: ideale maten’ (24 april 2018, Brussel) benadrukken we het belang van een goede samenhang tussen open ruimte en wonen. Om kwalitatief te wonen hebben we immers open ruimte nodig: om te spelen, te ontspannen en andere mensen te ontmoeten. Jammer genoeg bedreigen woonontwikkelingen vaak de resterende open ruimte. Lokale besturen hebben een verpletterende verantwoordelijkheid in het vrijwaren van broodnodige open ruimte. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we lokale besturen die deze verantwoordelijkheid met verve hebben genomen een hart onder de riem steken met de Grote Openruimtebeker.

Er zijn veel manieren om open ruimte te vrijwaren:

 • Het schrappen van woonuitbreidingsgebieden
 • Stevig onderhandelen met een projectontwikkelaar zodat open ruimte in de kern maximaal gevrijwaard blijft van bebouwing
 • De herinrichting van een verwaarloosde site tot een groen park

procedure

Een duo nomineren kan door onderstaand formulier in te vullen. Tot en met maandag 26 maart 16 uur kan er genomineerd worden. Op 30 maart beslist de jury wie de Grote Openruimtebeker wint.

 • Gemeenten kunnen hun eigen tandem voordragen
 • Ook middenveldorganisaties, leden van een Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro), studiebureaus of burgers kunnen een duo nomineren
 • Je mag meerdere kandidaten voordragen
 • Je mag jezelf nomineren
 • De uiteindelijke selectie van de winnaar gebeurt door een deskundige jury

Wat houdt de prijs in?

 • Een grote foto van fotograaf Jelle Vermeersch met het winnende duo in de gewonnen ruimte
 • Een plek op het podium van het congres ‘Open ruimte en wonen: ideale maten!’
 • Een artikel in het VRP-magazine RUIMTE
 • Een artikel in het VVSG-magazine ‘Lokaal’
 • De kans om deze prijs via je eigen lokale kanalen in de verf te zetten.

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 01 februari 2018

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.