Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

partners

De slagkracht van de VRP hangt nauw samen met de omvang van haar netwerk en haar middelen. De leden en de abonnees van het tijdschrift Ruimte spelen daarin een cruciale rol. Maar financiële partners zijn op zijn minst even belangrijk.
Partners genieten o.a. logovermelding in het tijdschrift Ruimte en op de VRP-website (met link naar de partnerwebsite). Als partner ontvangt u een voordelenpakket ter waarde van 40% van de bijdrage die u levert aan de werking van de VRP. Onderstaande partners helpen de onafhankelijkheid van de VRP te vrijwaren en ijveren mee voor een (meer) kwalitatieve ruimte in Vlaanderen. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact op via secretariaat@vrp.be
of 03 201 59 00.