Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

VRP-planningsprijs

VRP-PLANNINGSPRIJS


De tweejaarlijkse VRP Planningsprijs wordt sinds 2004 uitgereikt. De prijs lauwert innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Het kan gaan om studies, plannen of ontwerpen. De Planningsprijs wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van minister Philippe Muyters.