Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

publicaties

De VRP verzamelt en verspreidt informatie over het vakgebied in binnen- en buitenland in samenwerking met zoveel mogelijk partners in het ruime werkgebied van stedenbouw en planning. De VRP heeft een eigen, fraai vormgegeven vakblad, "Ruimte", dat driemaandelijks verschijnt. Daarnaast is VRP uitgever van het "Jaarboek van stedenbouw en ruimtelijke ordening".
 

publicaties tegen ledenprijs

 

50 jaar wet op de stedenbouw

 

digitaal nieuws