Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

publicaties

De VRP geeft een eigen tijdschrift uit, Ruimte, en verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar leden en geïnteresseerden. Leden genieten verminderd tarief op een selectie interessante boeken uit het vakgebied en krijgen 15% korting op uitgaven en opleidingen van dieKeure. In 2012 gaf de VRP samen met die Keure een aantal fraaie publicaties uit n.a.v. de vijftigste verjaardag van de wet op de Stedenbouw (1962-2012). In 2006 publiceerde de VRP het 'Jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning 2002-2005'. 

VRP-publicaties

Ruimte

'Steden voor mensen' (Jan Gehl)

Manifest Mobiliteit 2.0

Manifest Mobiliteit

50 jaar wet op de stedenbouw

Jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning 2002-2005

Nieuwsbrief

Andere publicaties

Labo XX Pilootproject de Lageweg | Labo XX_Werk. Van stedelijk onderzoek naar opdracht voor de stad

Boek 'Meer dan object' (Pilootprojecten Kunst in Opdracht)

publicaties tegen ledenprijs

15% korting op publicaties en opleidingen van dieKeure