Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 15

Werelddag 2012. De kracht van de basis.

Deze editie van Ruimte is een themanummer naar aanleiding van de Werelddag van de Stedenbouw, met als thema ‘De kracht van de basis’. De Werelddag werd door de VRP georganiseerd op 15 november 2012 in Mechelen (Lamot).

Welke rol kunnen lokale besturen spelen in de wenselijk geachte ruimtelijke transitie? En hoe kan Vlaanderen die overgang maximaal ondersteunen? Wat betekent ‘Vlaanderen in actie’ voor ruimtelijke ordening? VRP wil de dagelijkse ruimtelijke praktijk in de 308 Vlaamse gemeenten in verband leggen met de langetermijnvisie die op gewestelijk niveau met het Beleidsplan Ruimte wordt ontwikkeld.

Bestel Ruimte 15

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 15 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Een eeuwenoud recept

‘Vlaanderen moet een ander ruimtelijk beleid voeren naargelang van het gebied. We hebben behoefte aan een actieve overheid, een overheid die niet hiërarchisch denkt maar in dialoog met evenwaardige partijen een beleid uitstippelt’. Dat zegt Joachim Declerck die mee instond voor de Belgische bijdrage aan de Architectuur Biënnale van Venetië en ook spreker was op de Werelddag 2012 in Mechelen.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.