Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 2

Herziening Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

De tweede editie van Ruimte is een themanummer over de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV).

‘Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die ons ruimtegebruik be├»nvloeden: vergrijzing van de bevolking, migratie en diversiteit, klimaatverandering, stadsontwikkeling, metamorfose van de open ruimte, aanleg van grote mobiliteitsinfrastructuur?’, zegt Jef Van den Broeck in dit nummer.

Bestel Ruimte 2

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 2 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Strategisch planning versus rechtzekerheid

‘Het is mijn diepe hoop dat de nieuwe regering inziet hoe belangrijk een kwaliteitsvol ruimtelijke beleid voor Vlaanderen is. De steden kunnen deze beweging mee in gang zetten, maar dan moeten ze zwaarder op het Vlaams ruimtelijk beleid willen wegen’. Jef Van den Broeck over verleden en toekomst van structuurplanning.

Deze pagina werd aangemaakt op 22 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.