Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 23

Landschappen is een werkwoord

Hoe kan de verbondenheid van burgers met het hun omringende landschap zodanig aangewakkerd worden, dat zij zich tegenover dat landschap ook daadwerkelijk gaan engageren?

Nu overheden hoe langer hoe meer overschakelen van een controlerende naar een meer terughoudende, faciliterende rol, vindt Ruimte deze vraag omtrent burgerlijke participatie prangend genoeg om er een landschappelijk themadossier aan te besteden. De horizon van het themadossier, dat zich strikt concentreert op de relatie burger-landschap, deint verder uit in dit nummer, met verhalen over het ruimtegebruik van de Antwerpse Groene Singel, over Brusselse stadsontwikkeling en over de rol van ervenconsulenten in een dynamisch, agrarisch landschap.

Bestel Ruimte 23

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 23 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Spelers in een landschp

Ecosysteemdiensten, klimaatverandering, duurzame voedselvoorziening, milieu, governance – ze hebben een steeds grotere impact op het dagelijkse leven en het landschap, maar voor velen blijft het nog altijd een ver-van-mijn-bed-show. Hoe breng je dat soort dure begrippen over naar de dagelijkse leefomgeving en hoe kunnen particulieren actief meewerken aan doelmatige strategieën om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden?

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.