Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 24

Chez les voisins

Een mens moet af en toe het huis uit, om gezond te blijven. Een praatje slaan met de buren, om te weten hoe de eigen wereld doorheen een andere bril er uitziet. En om te beseffen dat éénzelfde vraag soms verschillende antwoorden kan opleveren.

Dat was zowat de sluimerende gedachte toen rond de redactietafel van Ruimte het idee ontstond om bij Brusselse en Waalse planners, stedenbouwkundigen en overheidsmedewerkers te gaan aankloppen met vragen en onderwerpen die hun Vlaamse tegenhangers uit hun slaap houden. Zoals daar zijn: hoe wordt in Brussel tegen de verwachte bevolkingsgroei aangekeken? Betekent duurzaam bouwen over de taalgrens hetzelfde als bij ons? En wat doen jullie in Wallonië met uitgeleefde stads- en industriekernen?

Bestel Ruimte 24

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 24 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Fragiel maar noodzakelijk. Interview

In 2009 stelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de allereerste keer een bouwmeester aan. Olivier Bastin kreeg een mandaat van vijf jaar. Gedurende deze periode, waarin hij alle ontwerpen voor publieke bouwprojecten op zijn werktafel kreeg, profileerde Bastin zich als een figuur met een sterk sociaal instinct en erg uitgesproken meningen. Vier jaar later was ook de stad Charleroi aan de beurt. Daar haalde burgemeester Magnette (PS) de jonge Georgios Maillis langs de voordeur in het stadhuis binnen als kersverse ‘stadsbouwmeester’.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.