Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 29

De tijd dat open, vrije ruimte een onuitputtelijk goed leek, is voorbij. Vlaanderen begint tegen zijn zelfgebouwde ruimtelijke grenzen aan te botsen. Het besef groeit dat er binnen een paar decennia wel eens een ernstig tekort aan ademruimte zou kunnen ontstaan voor onze groeiende bevolking.

En toch gaan we rustig verder met het verharden en bebouwen van wat er overblijft, à rato van zes hectare per dag. Om het met een boutade te stellen: open ruimte wordt het toekomstige goud, waar nog om gevochten zal worden als die verhardingstrend niet tot staan gebracht wordt. Hoe pak je zoiets aan? Het antwoord is eenvoudig: door open ruimte niet langer als een ‘overschot’ na allerhande ruimtelijke ontwikkelingen te behandelen.

Bestel Ruimte 29

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 35 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Zorgende Zorro’s

Onderzoek naar burgerinitiatieven spitste zich in Vlaanderen tot voor kort toe op initiatieven in stedelijke omgevingen, zoals recent nog gebeurde in opdracht van het Kenniscentrum Vlaamse Steden (Verschuere et al., 2013). Dit artikel verruimt de verkenning naar burgerinitiatieven in de Vlaamse open ruimte.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.