Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Atrium Lerend Netwerk

(Artikel uit Ruimte 32)

Sinds het Atrium Lerend Netwerk – een informeel samenwerkingsplatform van Ruimte Vlaanderen met de lokale besturen – in 2007 van start ging, is er veel veranderd. De bestuurlijke context wordt tegenwoordig gekenmerkt door een sterke lokale autonomie. Een sterk netwerk tussen en met de lokale besturen is daarom belangrijker dan ooit (niet in het minst voor Ruimte Vlaanderen zelf). De opgave voor de atriumwerking wordt steeds breder, de doelstelling van kennisuitwisseling is verruimd naar co-creatie, detectie en samenspel.

Dit is een excerpt uit de originele tekst. U kunt Ruimte 33 bestellen via volgende link

Auteur: Kathelijne Toebak

Deze pagina werd aangemaakt op 21 december 2017

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.