Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Collectief & verandering

(Artikel uit Ruimte 32)

Woning, weg of wijk – op de tekentafel is iedere lijn de voorafspiegeling van een mogelijke ingreep. Tegelijkertijd is iedere lijn symbool voor een vraag, wens of verlangen. In deze bijdrage gaan we ervan uit dat participatie betekent dat je je collectief organiseert, om met deze onontkoombare gelijktijdige combinatie van ‘wat’ en ‘waarom’ om te gaan. Om vat te krijgen op wat een dergelijke vorm van organisatie betekent, en om inzicht te krijgen in hoe mens en omgeving er hun voordeel bij doen, kijken we naar drie voorbeelden van participatieve cases: het voorstel van het collectief Krokus in het Mechelse Begijnhof, voorbeelden van Wijkcontracten in Brussel en Ringland in Antwerpen. Elk van de cases is op de een of andere manier betekenisvol in de geschiedenis van de participatie in Vlaanderen en Brussel.

Dit is een excerpt uit de originele tekst. U kunt Ruimte 33 bestellen via volgende link

Auteurs: Seppe De Blust; Annette Kuhk; Jan Schreurs

Tags: Ringland; verkaveling; gentrificatie; common; Krokus; Stramien; Giancarlo De Carlo; Klein Begijnhof-Heembeemd; Dymphnarium; wijkcontract; Manhattanplan Noordwijk; Oosterweelverbinding

Deze pagina werd aangemaakt op 21 december 2017

©2018 VRP
Alle rechten voorbehouden.