Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 34

Underground

Dat onze ondergrond ‘leeft’, staat buiten kijf. Sterker: hij komt wegens toenemende ruimtelijke druk op de bovengrond steeds vaker ter sprake.

Dat we daarom op een verantwoord ‘verticale’ manier moeten gaan nadenken over onze ruimte, schetst de Vlaams Bouwmeester bij wijze van aftrap in dit Underground-nummer. ‘Het belang van de ondergrond in het Antropoceen‘ zet de krijtlijnen van het ondergrondse terrein uit, probeert de ruimtelijk planner daarin een plaats te geven en agendeert de belangrijkste aandachtspunten. ‘Even diep nadenken‘ is een gesprek tussen mensen uit de private en publieke sector die actief zijn ‘onder het maaiveld’ …

Bestel Ruimte 34

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 35 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

The Path Toronto

In het centrum van Toronto stootte Maarten Van Acker op een ondergrondse stad. Wat in 1900 begon als een wild idee van een grootwarenhuis, dat zijn klanten ook onder zijn gebouw leidde, evolueerde naar een duizelingwekkend kluwen van shoppingmalls, vervoersnetwerken, publieke ruimten en voorzieningen. Vandaag is deze ondergrondse constructie medebepalend voor de bovengrondse stadsontwikkeling van Toronto.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.