Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 38

Verkiezingen

Op 14 oktober trekt België opnieuw naar de stembus voor gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen. Die dag is nog steeds het uitgelezen moment waarop de burger zijn stem laat horen – ook al weerklinkt die stem de laatste jaren ook buiten het stemhokje steeds luider.

De lasnaden tussen burger en politiek (als machthebbende vertegenwoordiging van die burger) lijken daarbij aan metaalmoeheid te lijden. Het burgerlijke vertrouwen in de politiek raakt af en toe zoek, terwijl verkozen beleidsmakers zich steeds meer afzijdig beginnen op te stellen in engagementsvraagstukken die aan de basis van onze 21ste-eeuwse collectiviteit liggen.
Eén van de arena’s waar die krachtmeting van verschuivende verhoudingen zicht- en hoorbaar wordt, is onze leefomgeving. RUIMTE ging onbeschaamd aan het dromen: hoe zou een gemeentelijke leefwereld er volgens de VRP-agenda anno 2018 uitzien? Welke prioriteiten en klemtonen moet het toekomstige gemeentelijke en/of provinciale bestuur daarvoor vastleggen? We gingen samenzitten met illustrator Simon Otten om die gedroomde wereld te visualiseren.

Bestel Ruimte 38

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 38 digitaal via Vandenbroele Connect

sneak peek

De governance van ruimte

Van ‘government’ naar ‘governance’. Zo laat deze moeilijk in goed Nederlands te vertalen suggestie van een noodzakelijke evolutie voor de aanpak van grote en duurzame ruimtelijke projecten en ambities zich samenvatten. De overheid kan grote ruimtelijke projecten en ambities niet (meer) alleen realiseren, is de onderliggende gedachte. In een complexe samenleving, met assertieve en steeds beter geschoolde burgers, met een snel evoluerend en voortdurend vernieuwend middenveld, met ondernemingen die onmisbaar zijn voor het realiseren van beleidsdoelstellingen, volstaat het niet meer om zich als overheid (government) op een hiërarchische manier op te stellen en van bovenaf te denken en te handelen. Er is nood aan samenwerking, aan interactie, aan coproductie, aan partnerschap. ‘Governance’ dus.

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.