Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 5

Inspraak en participatie

Specialisten uit verschillende vakgebieden laten hun licht schijnen over de ontwikkeling van de formele inspraak, over bredere participatie tot coproductie, en dat in binnen- en buitenland.

Met bijdragen van Filip De Rynck en Karolien Dezeure over de rol van het middenveld en Wouter Vanderstede over betrokkenheid van tieners bij het beleid, een Nederlands pleidooi voor een afwachtende overheid en een artikel van Oswald Devisch en Simona Sofronie over hoe moderne technologie ons spelend naar het stadsdebat kan leiden.
Bestel Ruimte 5

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 5 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Conflicten zijn vaak constructief

Bestuurders moeten actievoerders niet beschouwen als een verzameling van emotionele, verzuurde en populistische egoïsten, maar als een bron van nieuwe, creatieve en uitdagende ideeën, die de kwaliteit van ruimtelijke projecten kunnen verbeteren.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.