Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Ruimte 8

Sanering en herbestemming van vervuilde bedrijventerreinen

Ruimte 8 is een themanummer over sanering en herbestemming van vervuilde bedrijventerreinen in Vlaanderen. Er is nood aan bijkomende bedrijventerreinen, maar in het druk bevolkte en wanordelijk geordende Vlaanderen is de ruimte schaars.

Zuinig ruimtegebruik wordt dan ook een prioriteit in het door de regering op te stellen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De sanering van vervuilde bedrijventerreinen is daarbij een alternatief voor het aansnijden van nieuwe terreinen.

Bestel Ruimte 8

Bekijk de inhoudstafel

Lees Ruimte 8 digitaal via Vandenbroele Connect


sneak peek

Blinde vlek wordt nieuw stadsdeel

In Oostende (Oosteroever), Vilvoorde (Watersite) en Leuven (Vaartkom) lopen door Vlaanderen financieel ondersteunde strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Deze pagina werd aangemaakt op 23 november 2017

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.