Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

sponsors

De slagkracht van de VRP hangt nauw samen met de omvang van haar netwerk en haar middelen. De leden en de abonnees van het tijdschrift Ruimte spelen daarin een cruciale rol. Maar financiële partners zijn op zijn minst even belangrijk. Onderstaande sponsors leveren een structurele financiële bijdrage aan de werking van de VRP: