Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening