Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

VRP Internationaal

ACTIVITEITEN 2013

  • 03-06-13|IBA Parkstad Nederlands Limburg / Europese Projecten en Subsidiëring

ACTIVITEITEN 2012

 

Met de werkgroep VRP Internationaal wil de vereniging haar internationaal professioneel netwerk uitbreiden. Dit is nodig met het oog op de globalisering, de toenemende aandacht voor grensoverschrijdende problemen en samenwerkingsverbanden en de groeiende impact van de Europese Unie. De VRP is als beroepsorganisatie lid van twee internationale vakverenigingen: de European Council for Spatial Planners (ECTP) en de International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)

© Reporters