Activiteiten > Alumnidag Regionale Gebiedsontwikkeling

09-10-2020 (09.30-16.45 uur)

Alumnidag Regionale Gebiedsontwikkeling

inschrijven

***Opgelet! Datum is gewijzigd van 2 naar 9 oktober***

Strategisch project ‘De Kleine Nete’

In 2013 startte de eerste editie van de VRP-opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling, met als doel in Vlaanderen een cultuur voor gebiedsgericht werken te ontwikkelen en instrumenten aan te reiken om aan de slag te gaan. Intussen studeerden al heel wat gebieds- en procesleiders af. Sinds vorig jaar organiseert de VRP voor de oud-studenten een jaarlijkse Alumnidag. In 2020 vindt die plaats op vrijdag 9 oktober. Met als thema ‘Van coördinatie naar coproductie’ bezoeken we het gebied van De Kleine Nete. Kennisdeling en netwerking staan centraal.

De Kleine Nete

De Kleine Nete is één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen. Ze stroomt van haar brongebied in Retie tot haar monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De rivier kronkelt door landbouw- en natuurgebieden met een diversiteit aan habitats, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed. Voor bewoners, ondernemers en recreanten vormt de Kleine Nete een blauwe draad door de Kempen. Hoewel dit openruimtegebied onder druk staat van de verstedelijking met bijhorende ruimteclaims, wordt resoluut geïnvesteerd in landschap, natuur en landbouw. Samenwerking tussen overheden is noodzakelijk om alle functies een plaats te geven: rivieren trekken zich nu eenmaal niets aan van administratieve grenzen.

Tijdens de alumnidag bezoeken we enkele deelprojecten met de fiets en bespreken we de managementaanpak van dit gebied. Marieke Gruwez (provincie Antwerpen) en Christophe Vandevoort (Dept. Omgeving) zullen ons door het gebied leiden. Ook diverse andere actoren komen aan het woord. Ze vertellen vanuit hun eigen insteek hoe de vele planningsinitiatieven en projecten gebiedsgericht op elkaar worden afgestemd en gerealiseerd.

Van coördinatie naar coproductie

De gebiedswerking Kleine Nete is opgestart in 2012 als reactie op de vele Vlaamse initiatieven (Sigmaplan, project Rivierherstel Kleine Nete, Natura 2000-doelen, AGNAS-RUP’s, erfgoedlandschappen, ENA…) waarvan lokale besturen en middenveld de samenhang niet meer zagen. Ze wilden zicht krijgen op de cumulatieve impact en de onderlinge afstemming van al deze initiatieven. Vanuit het departement Omgeving werd op basis van deze lokale vraag uiteindelijk een coördinatieopdracht voor gouverneur Cathy Berx uitgewerkt. Vanaf dan groeide de ambitie om verder te gaan dan het louter coördineren en afstemmen van Vlaamse projecten/plannen. Men wilde evolueren naar een gebiedsgericht samenwerkingsverband over de beleidsdomeinen en de bestuursniveaus heen. Dat leidde in 2015 tot een intentieverklaring tussen de Vlaamse Regering, provincie, gemeenten en actoren. De intentieverklaring legde de basis voor het strategisch project ‘Veerkracht in de Vallei van de Kleine Nete’ dat in 2018 van start ging. Lokale overheden krijgen een belangrijke rol in het verwezenlijken van de globale visie voor dit gebied. De dynamiek van onderuit is dus vitaal. Coproductie houdt in dat projecten in hun eigen structuren blijven werken, maar via het strategisch project en de opvolgingscommissie is er een platform voor afstemming.

Programma

09.30 | Afspraak stationsplein Geel en ophalen fiets
10.00 | Fietstocht Geel-Herentals met o.a. toelichting bij projecten groenblauwe dooradering Geel, Kempische Noord-Zuid N19g, rivierherstelprojecten Kleine Nete, natuurontwikkeling De Zegge/Olens Broek.
12.30 | Broodjeslunch in Herentals
13.30 | Fietstocht Herentals-Grobbendonk met o.a. toelichting bij projecten Olympiadelaan, Netepark, Water-Land-Schap, vallei van de Aa, natuurinrichting Graafweide-Schupleer, AOG Grobbendonk.
16.45 | Aankomst station Grobbendonk (treinen naar Geel om 16.58 uur en naar Antwerpen om 17.02 uur)

De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 à 35 km.
Opgelet: vertrekpunt is andere plek dan eindpunt. Wie met de wagen komt kan vanuit station Bouwel met de trein terug naar Geel (zo’n 15 minuten)

Voor wie?  

Ex-deelnemers van de VRP-Opleiding Regionale Gebiedsontwikkeling, maar ook andere ervaren regionale gebiedswerkers.

Deelnameprijs 

€ 95 (VRP-leden) | € 135 (niet-VRP-leden)

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be.

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...