Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Basiscursus Ruimtelijke Planning 2021

23-03-2021 - 30-03-2021 (9.30 - 12.30)

Basiscursus Ruimtelijke Planning 2021

inschrijven

Digitaal (Zoom)

23 en 30 maart 2021, 9.30 – 12.30

Wat is alweer de betekenis van een bestemmings-, ruimtelijk beleids- en structuurplan en hoe knopen we ze aan elkaar? Wat is het verschil tussen een thematisch en een gebiedsdekkend Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP)? Wat kan een lokaal bestuur doen om te voorkomen dat we blijven verkavelen zoals we dat in het verleden deden? Kunnen we de open ruimte in onze gemeente beschermen?

Het ruimtelijk beleid is complex en voortdurend in verandering. Tegelijkertijd zijn er tal van actoren actief bij betrokken die niet kunnen terugvallen op een opleiding ruimtelijke planning, zoals mandatarissen, middenveldorganisaties, lokale, provinciale en Vlaamse administraties, onderzoekers en leden van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Daarom organiseert de VRP dit jaar opnieuw een basiscursus ruimtelijke planning. Tijdens twee voormiddagen wapenen experten deelnemers met de basiskennis die ze nodig hebben om hun functie met kennis van zaken uit te voeren.

Programma

23 maart 2021: Ruimtelijke planning: beleid en instrumenten

09.30 | Prof. Tom Coppens (UAntwerpen). Het beleid in de ruimtelijke planning: historiek en actuele stand van zaken

Professor Coppens zoomt in op het ruimtelijk beleid binnen de verschillende beleidsniveaus: gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk. Hij leert ons de huidige beleidskaders te begrijpen van waaruit ze gegroeid zijn.

11.00 | Pauze

11.15 | Guy Vloebergh (Omgeving cvba en UAntwerpen). Toelichting over de verschillende instrumenten: ruimtelijke beleidsplannen, RUP’s, verordeningen, integratie planMER (Milieueffectenrapport), ruimtelijk sturen via vergunningenbeleid (lasten en voorwaarden, beleidsmatig gewenste ontwikkeling, planologisch attest)

12.30 | Einde

30 maart 2021: De praktijk van planning: ruimtelijke uitdagingen en oplossingen voor lokaal beleid 

Op 30 maart 2021 wordt de brug gemaakt van het beleid en de instrumenten naar de praktijk.

We halen de meest voorkomende ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen aan en tonen welke antwoorden hierop mogelijk zijn aan de hand van de praktijk en twee door de wol geverfde planningsbureaus.

09.30 | Inleiding VRP: de uitdagingen van verspreide bebouwing in Vlaanderen

09.35 | Els Terryn (Voorland). Open ruimte behouden en kwalitatief verdichten zijn een onafscheidelijk duo. Aan de hand van voorbeelden van Voorland tonen we de mogelijkheden van lokale besturen om hierop in te zetten.

10.45 | Pauze

11.00 | Kristine Verachtert (BUUR bv & Spatie VoF). Kernversterking vergt een omdenken, want de voorbije decennia hebben we vooral aan uitbreiding in plaats van inbreiding gedaan. Lokale besturen hebben heel wat instrumenten voor kernversterking ter beschikking, maar weten vaak niet wat kernversterking juist inhoudt en, in hun geval, hoe ermee aan de slag te gaan. Kristine Verachtert licht een aantal beloftevolle werkwijzen toe.

12.30 | Einde

Deelname: € 135 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden)
Wie de cursus volgt en meteen lid wordt van de VRP, betaalt € 215 (i.p.v. € 250)
Wie inschrijft maar op de dag zelf toch niet live kan deelnemen, ontvangt op vraag een link naar de opname. Na inschrijving krijg je van ons een bevestigingsmailtje; check ook zeker je spamfolder! De opleiding gaat digitaal door via Zoom. Een dag voor de opleiding ontvang je de link.

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...