Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Basiscursus ruimtelijke planning

09-03-2020 - 09-03-2020

Basiscursus ruimtelijke planning

inschrijven

2 maart (Gent) of 9 maart (Brussel).

Wat is ook alweer de betekenis van bestemmings-, beleids- en structuurplannen en hoe knopen ze bij elkaar aan? Wat is het verschil tussen een thematisch en een gebiedsdekkend RUP? Welke initiatieven kunnen de verschillende beleidsniveaus nemen? En is het nu bouw- of omgevingsvergunning?

Het ruimtelijk beleid is complex en voortdurend in verandering. Tegelijk zijn er tal van actoren bij betrokken die niet kunnen terugvallen op een opleiding ruimtelijke planning. Voor deze vrijwilligers en professionals – beleidsmakers, middenveld, gecoroleden – organiseert de VRP in maart 2020 een basiscursus ruimtelijke planning. Tijdens de opleidingsdag die eenmaal in Gent en eenmaal in Brussel wordt georganiseerd, wapenen experten deze mensen met de basiskennis die ze nodig hebben om hun functie met kennis van zaken uit te voeren. Professor Tom Coppens zoomt in op het ruimtelijk beleid op de verschillende beleidsniveaus: gemeentelijk, provinciaal en gewestelijk. Guy Vloebergh zal dieper ingaan op de technische kant van de zaak (ruimtelijke beleidsplannen, RUPs, verordeningen, PlanMERs …) en advocaat Yves Loix op het juridische. Els Abts en Frans Pauwels (Vlaamse Landmaatschappij) tot slot demystificeren de befaamde ‘instrumentenkoffer’ en leggen uit hoe die optimaal gebruikt kan worden.
U kunt de cursus in Gent of Brussel volgen.

Programma

09.30 | Prof. Tom Coppens (UAntwerpen). Het beleid in de ruimtelijke planning
11.30 | Guy Vloebergh (Omgeving cvba en UAntwerpen). Ruimtelijke beleidsplannen, RUP,’s verordeningen, integratie planMER, ruimtelijk sturen via vergunningenbeleid (lasten en voorwaarden, beleidsmatig gewenste ontwikkeling, planologisch attest)
13.00 | Lunch
13.45 | Yves Loix (GSJ Advocaten). De codex ruimtelijke ordening en de rechtspraktijk
15.30 | Els Abts/ Frans Pauwels (Vlaamse Landmaatschappij). Inzet van de instrumentenkoffer.

Praktisch

Maandag 2 maart. VAC Gent (aka Virginie Lovelinggebouw) | Koningin Maria Hendrikaplein 70 | Gent (aan station Gent-Sint-Pieters).
-> 21ste verdieping, zaal 21.04 | Pauzes vinden plaats in lokaal 21.03
Maandag 9 maart. Muntpunt | zaal Mallemunt | Munt 6 | Brussel

Deelname: € 135 (VRP-leden) | € 165 (niet-leden)
Wie de cursus volgt en meteen lid wordt van de VRP betaalt € 215 (ipv € 250)
Indien u toch niet kunt komen horen we dat graag een week voor aanvang van de cursus.
Ingeval van een laattijdige annulatie of no show zal het volledige deelnamebedrag aangerekend worden.

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be.

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...