Activiteiten > Duolezingen. Start@VRP. Nieuwkomers

19-02-2020 - 18-03-2020 (19.00-22.00)

Duolezingen. Start@VRP. Nieuwkomers

inschrijven

Na de eerste reeks duolezingen over droogte en water afgelopen najaar, zetten de Nieuwe Ruimtemakers van Start@VRP opnieuw een gevoelig thema op de agenda: nieuwkomers en migratie. Migratie en de effecten ervan staan nauwelijks op de ruimtelijke agenda, behalve als het om acute noodvoorzieningen gaat. Twee duo’s die migratie als een ruimtelijke opgave beschouwen, met een onmiskenbare urgentie en aandacht voor plekken van aankomst zullen het woord nemen op woensdag 19 februari en woensdag 18 maart in Antwerpen.

19 februari. 19 uur. Steden zijn mensen.

Met Mike Emmerik (Crimson Historians & Urbanists) & Haroon Saad (European Regeneration Area Network)

Mike Emmerik zal het hebben over de ruimtelijke impact van migratie op West-Europese steden en dorpen – en hoe we onze gebouwde omgeving daar beter op kunnen inrichten. Mike werkt voor Crimson, een onafhankelijk studiebureau van architectuurhistorici uit Rotterdam. Het bureau heeft een catalogus samengesteld van 100 Europese stedelijke projecten waar op verschillende manieren en schaalniveaus wordt ingespeeld op migratie. Daaruit blijkt de cruciale rol van planning en architectuur. Het onderzoek heeft veel weerklank gekregen, met o.a. een tentoonstelling op de Architectuurbiënnale van Venetië (2018) en een publicatie (‘A City of Comings and Goings’).

De tweede spreker is Haroon Saad, directeur van Local Urban Development European Network (LUDEN) in Brussel. Deze netwerkorganisatie van steden en ngo’s focust op vraagstukken die gepaard gaan met stedelijke transitie (demografische groei, structurele ongelijkheid, klimaat en governance). Saad ontwikkelde een visie waarbij economische en sociale innovatie ervoor kan zorgen dat stadsvernieuwing op een verantwoorde manier gebeurt. ‘Speculatie en gentrificatie grijpen om zich heen ten koste van de kansarmen’ zegt hij daarover. Haroon Saad is voorstander van ‘Integrated Cities’; een nieuw stadsmodel waarin levenskwaliteit primeert boven projectontwikkeling. Een model waar ruimte iets anders is dan louter een investeringsmiddel. Stadsvernieuwing is niet langer business as usual, vindt Haroon Saad. Hij legt uit hoe planners inclusieve stadsvernieuwing kunnen mobiliseren in kansarme wijken.

18 maart. 19 uur. Plekken van aankomst.

Met Jonas De Maeyer (Heim) en Sander Van Duppen (RuimteVeldWerk)

Tijdens de tweede lezing zal Jonas de Maeyer van Heim het woord nemen. Dit collectief tracht de integratie van vluchtelingen te bevorderen door de woonnood van erkende vluchtelingen structureel aan te pakken. RuimteVeldWerk onderzoekt hoe plekken van aankomst, zoals de Noordwijk in Brussel, plekken van solidariteit kunnen worden. Sander Van Duppen laat zien hoe deze plekken een brug kunnen slaan tussen verschillende groepen mensen en diverse collectieve functies.

Praktisch

RAAT | Everdijstraat 30 | 2000 Antwerpen

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be.inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...