Activiteiten > Online duolezing. Nieuwkomers

06-05-2020 (15.00-17.00)

Online duolezing. Nieuwkomers

Na de eerste reeks duolezingen over droogte en water afgelopen najaar, zetten de Nieuwe Ruimtemakers van Start@VRP opnieuw een gevoelig thema op de agenda: nieuwkomers en migratie. Migratie en de effecten ervan staan nauwelijks op de ruimtelijke agenda, behalve als het om acute noodvoorzieningen gaat. Twee duo’s die migratie als een ruimtelijke opgave beschouwen, met een onmiskenbare urgentie en aandacht voor plekken van aankomst zullen het woord nemen.

06 Mei 2020. 15.30-17.00 UUR. PLEKKEN VAN AANKOMST.

Met Jonas De Maeyer (HEIM) en Sander Van Duppen (RuimteVeldWerk)

Door de coronamaatregelen van de federale overheid kon de duolezing van Jonas De Maeyer en Sander Van Duppen niet doorgaan op 18 maart. Jonas en Sander zullen hun lezing hervatten op 6 mei via het online platform Webinar.

Tijdens de tweede duolezing zal Jonas de Maeyer van HEIM het woord nemen. HEIM is een collectief van architecten dat inzet op thema’s als diversiteit, migratie en ongelijkheid. Door onderzoek, ondersteuning en eigen initiatief tracht HEIM vanuit ruimtelijke expertise plaatsen te creëren voor ontmoeting en inclusief wonen in een superdiverse samenleving. Jonas De Maeyer, coördinator van HEIM zal voor in deze lezing vertellen waarom segregatie en ongelijkheid meer op de ruimtelijke agenda moet staan en daarbij uitleggen hoe HEIM daarbij te werk gaat. RuimteVeldWerkonderzoekt hoe plekken van aankomst, zoals de Noordwijk in Brussel, plekken van solidariteit kunnen worden. Sander Van Duppen laat zien hoe deze plekken een brug kunnen slaan tussen verschillende groepen mensen en diverse collectieve functies.

Praktisch

De lezing van Sander en Jonas zal plaatsvinden via het online platform Webinargeek.
Deelname is gratis. Inschrijven kan via deze link