Activiteiten > Online duolezing. Nieuwkomers

18-03-2020 (19.00-22.00)

Online duolezing. Nieuwkomers

Na de eerste reeks duolezingen over droogte en water afgelopen najaar, zetten de Nieuwe Ruimtemakers van Start@VRP opnieuw een gevoelig thema op de agenda: nieuwkomers en migratie. Migratie en de effecten ervan staan nauwelijks op de ruimtelijke agenda, behalve als het om acute noodvoorzieningen gaat. Twee duo’s die migratie als een ruimtelijke opgave beschouwen, met een onmiskenbare urgentie en aandacht voor plekken van aankomst zullen het woord nemen.

06 Mei 2020. 15-17 UUR. PLEKKEN VAN AANKOMST.

Met Jonas De Maeyer (HEIM) en Sander Van Duppen (RuimteVeldWerk)

Door de coronamaatregelen van de federale overheid kon de duolezing van Jonas De Maeyer en Sander Van Duppen niet doorgaan op 18 maart. Jonas en Sander zullen hun lezing hervatten op 6 mei via het online platform Webinar. Het inschrijvingsformulier wordt binnenkort online geplaatst.

Tijdens de tweede duolezing zal Jonas de Maeyer van HEIM het woord nemen. HEIM is een collectief van architecten dat inzet op thema’s als diversiteit, migratie en ongelijkheid. Door onderzoek, ondersteuning en eigen initiatief tracht HEIM vanuit ruimtelijke expertise plaatsen te creëren voor ontmoeting en inclusief wonen in een superdiverse samenleving. Jonas De Maeyer, coördinator van HEIM zal voor in deze lezing vertellen waarom segregatie en ongelijkheid meer op de ruimtelijke agenda moet staan en daarbij uitleggen hoe HEIM daarbij te werk gaat. RuimteVeldWerkonderzoekt hoe plekken van aankomst, zoals de Noordwijk in Brussel, plekken van solidariteit kunnen worden. Sander Van Duppen laat zien hoe deze plekken een brug kunnen slaan tussen verschillende groepen mensen en diverse collectieve functies.

19 februari. 19 uur. Steden zijn mensen.

Met Mike Emmerik (Crimson Historians & Urbanists) & Haroon Saad (LUDEN)

Mike Emmerik zal het hebben over de ruimtelijke impact van migratie op West-Europese steden en dorpen – en hoe we onze gebouwde omgeving daar beter op kunnen inrichten. Mike werkt voor Crimson, een onafhankelijk studiebureau van architectuurhistorici uit Rotterdam. Het bureau heeft een catalogus samengesteld van 100 Europese stedelijke projecten waar op verschillende manieren en schaalniveaus wordt ingespeeld op migratie. Daaruit blijkt de cruciale rol van planning en architectuur. Het onderzoek heeft veel weerklank gekregen, met o.a. een tentoonstelling op de Architectuurbiënnale van Venetië (2018) en een publicatie (‘A City of Comings and Goings’).

De tweede spreker is Haroon Saad, directeur van Local Urban Development European Network (LUDEN) in Brussel. Deze netwerkorganisatie van steden en ngo’s focust op vraagstukken die gepaard gaan met stedelijke transitie (demografische groei, structurele ongelijkheid, klimaat en governance). Saad ontwikkelde een visie waarbij economische en sociale innovatie ervoor kan zorgen dat stadsvernieuwing op een verantwoorde manier gebeurt. ‘Speculatie en gentrificatie grijpen om zich heen ten koste van de kansarmen’ zegt hij daarover. Haroon Saad is voorstander van ‘Integrated Cities’; een nieuw stadsmodel waarin levenskwaliteit primeert boven projectontwikkeling. Een model waar ruimte iets anders is dan louter een investeringsmiddel. Stadsvernieuwing is niet langer business as usual, vindt Haroon Saad. Hij legt uit hoe planners inclusieve stadsvernieuwing kunnen mobiliseren in kansarme wijken.

Praktisch

Locatie 18 maart: Universiteit Antwerpen | Stadscampus Rodestraat 14 | Lokaal S.R.004

Gratis voor studenten (graag studentenkaart meenemen!). € 10: niet-studenten (ter plekke te betalen)
Inschrijven is verplicht via het formulier hieronder. Als je verhinderd bent, zouden we het op prijs stellen als je iets laat weten via 03 201 59 00 of info@vrp.be

Inschrijvingsformulier ‘blijft hangen’? Dan bent u wellicht online met Internet Explorer. Die oude jongen is ook blijven hangen (in de tijd). Probeert u eens een andere browser (chrome, firefox, duckduckgo …). Als het dan nog niet lukt graag een mail naar info@vrp.be.