Activiteiten > Duolezingen. Start@VRP

20-10-2021 - 24-11-2021

Duolezingen. Start@VRP

inschrijven

Tewerkstelling

Werken maakt een belangrijk deel uit van ons leven, of we dat nu leuk vinden of niet. Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – en recent ook de coronacrisis – zijn we met andere ogen naar arbeid en de ruimtelijke impact ervan gaan kijken. Een mooie gelegenheid, vonden de nieuwe ruimtemakers van start@VRP, om het onderwerp onder de loep te nemen. Dit najaar dompelen ze zich met veel enthousiasme onder in het thema ‘tewerkstelling’ met een nieuwe reeks ‘Duolezingen’.

Horen kantoren thuis in de stad – en fabrieken erbuiten? Zijn gemengde bedrijvenparken de toekomst of is een mix van wonen en werken niet ideaal? De circulaire economie lijkt ons te duwen in de richting van lokale productie, verwerking en opslag. Moeten we de alsmaar groeiende trend van het lokaal werken, verder faciliteren in de buurt van steden waar zich een grote arbeidspool bevindt? Kunnen we stedelingen – die doorgaans meer hulp nodig hebben bij het zoeken naar werk – ondersteunen door werkruimte aan te bieden? Kortom, hoe moet het werken van morgen eruitzien?

Door middel van vier casestudies, verspreid over twee avonden, tonen we enkele inspirerende voorbeelden van nieuwe vormen van tewerkstelling in en rond de stad.

DUOLEZING 1 | 20 OKTOBER | 19.30-21.30 UUR
SOCIALE ECONOMIE
Atelier Bouwmeester (plaatsen beperkt)

De eerste Duolezing focust op twee stedenbouwkundige projecten waarbij oude fabrieksterreinen worden omgevormd tot sociale tewerkstellingsruimtes. De UCO-site in Gent is een voormalige textielfabriek waar heel wat sociale organisaties hun plek gevonden hebben. Zij bieden werk en ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. De gendarmerie in Aalst wil uitgroeien tot een moderne, sociale en groene ontmoetingsplaats. De site profileert zich als een broedplaats voor talent in het centrum van de stad. Door ruimte te bieden aan organisaties die menselijk talent helpen ontwikkelen, hoopt De Gendarmerie nieuwe samenwerkingen te stimuleren, zodat kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. Thomas Verdoodt doet het verhaal.

DUOLEZING 2 | 24 NOVEMBER | 19.30-21.30 UUR
PLEKKEN VAN PRODUCTIE
Atelier Bouwmeester (plaatsen beperkt)

De tweede avond richt zich op de rand van Brussel. Twee projecten – Buda en Broeklin – gaan elk op hun manier om met verouderde bedrijventerreinen. Broeklin is één van de vier hefboomgebieden waarop de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de provincie en de POM Vlaams-Brabant willen op inzetten om de voormalige industriezone op de grens tussen beide gemeenten nieuw leven in te blazen. Via een overkoepelend ambitiekader zocht men hierbij naar een goed evenwicht tussen bedrijvigheid, wonen, handel en voorzieningen, met aandacht voor mobiliteit, groen en water. Maarten Hillewaert, programmaregisseur van het strategisch project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’, licht dit ambitiekader toe en gaat vervolgens dieper in op de wijk Buda. De betrokken overheden hebben de ambitie om deze voormalige industriezone die nu vooral als opslag- en distributiezone wordt gebruikt, terug om te vormen tot levendige, gemengde zone. Men werkt aan een ruimtelijk overkoepelend kader en zoekt manieren om verweving op het terrein tot stand te brengen, met aandacht voor de circulaire economie.

Praktisch

Atelier Bouwmeester | Ravensteingalerij 54-59 | 1000 Brussel
Deelname gratis voor studenten/ niet-studenten (€ 10)
Achteraf biedt de VRP je een gratis drankje aan!

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...