Activiteiten > Expo. BWMSTR Label. Inspire to Expire

16-10-2020 - 10-01-2021

Expo. BWMSTR Label. Inspire to Expire

De Vlaamse ruimtelijke ordening is onlosmakelijk verbonden met de gewestplannen. Deze plannen werden voor het hele Belgische grondgebied opgemaakt in de jaren 1970. Een halve eeuw later jaar later bepalen ze nog steeds waar wél en niet gebouwd mag worden. De voorstudies van de gewestplannen bevatten destijds erg vooruitstrevende ideeën, maar in de verdere uitwerking domineerde steeds meer een realpolitik. Onder druk van grondeigenaars werd het woongebied op de plannen steeds groter. Zo groot dat we vandaag minstens nog een miljoen woningen kwijt kunnen op onbebouwde percelen. Ondertussen zijn de plannen niet meer aangepast aan de noden en wensen. Hoewel de vorige Vlaamse regering een betonstop afkondigde, laten de gewestplannen in de praktijk nog een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe – waarmee ze een stevige hypotheek op onze toekomst leggen.

Binnen het BWMSTR-label onderzochten academici en experten hoe het gewestplan tot stand kwam, maar bovenal hoe we er terug vanaf kunnen geraken. De tentoonstelling Inspire to expire toont het resultaat van deze zoektocht. Meer info op de website van het Vlaams Architectuurinstituut

Het VRP-magazine RUIMTE (editie 47 – oktober 2020) zal helemaal in het teken staan van dit onderwerp. Ook op de Werelddag van de Stedenbouw komt de thematiek uitgebreid aan bod.

Praktisch

deSingel (Expoplein) | Desguinlei 25 | 2018 Antwerpen
Openingsuren: Woensdag-zondag van 14:00u tot 19:00u en bij avondvoorstellingen tot 22:00 u.
Een organisatie van het Vlaams Architectuurinstituut en de Singel.
Curatoren: Tom Coppens, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Guy Vloebergh en Henri Lebbe