Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

01-01-2021 - 31-12-2021

Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

inschrijven

recepten voor de bouwshift.

Foto © Synchroon/Studioninedots/Delva Landscape architecture urbanism

Lokale actoren zoals de Gecoro kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente. Om die rol te kunnen opnemen is kennis over ruimtelijke planning nodig. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je een andere professionele achtergrond hebt. De VRP wil hieraan tegemoet komen met een interactieve sessie in uw Gecoro. Een VRP-spreker zal uitleggen wat de lokale uitdagingen zijn om de veelbesproken ‘bouwshift’ te realiseren. Dit zal u een stevig eind op weg helpen om uw taak als lokale actor meer diepgang te geven.

DE TOL VAN URBAN SPRAWL

We lezen bijna elke dag in de krant dat het Vlaamse ruimtelijke patroon van verspreide bebouwing (of urban sprawl) niet houdbaar is. Het veroorzaakt files, congestie en legt druk op de schaarse open ruimte. Het bemoeilijkt ook de realisatie van de bouwshift. De aanleg van nutsvoorzieningen naar afgelegen gebieden is bovendien peperduur. De belangrijkste remedie tegen sprawl is kernversterking én het vrijwaren van open ruimte. Geen idee wat u zich hierbij moet voorstellen? Enter de professional.

ENTER DE PROFESSIONAL

In een sessie van anderhalf uur geeft een VRP-professional een wetenschappelijk onderbouwd beeld van urban sprawl. De VRP-expert zal de principes van kernversterking en behoud van open ruimte haarfijn uitleggen zodat u ze als Gecoroleden steeds in het achterhoofd heeft bij het beoordelen van gemeentelijke planningsinitiatieven. Zo kunt u als participant van het gemeentelijk ruimtelijk beleid uw keuzes duidelijker onderbouwen en motiveren. En op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de broodnodige bouwshift. Hoe beter de Gecoro haar advies motiveert, hoe groter de kans dat de gemeenteraad er rekening mee zal houden.

PRAKTISCH

U geeft drie mogelijke data en tijdstippen op via het inschrijvingsformulier onderaan. De VRP zoekt voor één van deze tijdstippen een expert. Indien er geen expert beschikbaar is, nemen we contact met u op om andere mogelijkheden bekijken. Omwille van de coronapandemie bieden we deze sessie ook digitaal aan. Graag bij de opmerkingen specifiëren of u de sessie live of digitaal wilt organiseren!

Voor wie?

Gecoro’s, lokale verenigingen, gemeentebesturen … die aan de slag willen met duurzame ruimtelijke planning.

Inhoud van de sessie 

  • Wat is urban sprawl?
  • Wat zijn de verborgen kosten van urban sprawl?
  • Hoe kunnen we antwoorden bieden op urban sprawl?
  • Hoe kunnen we de leefkwaliteit in de kern verbeteren en de open ruimte versterken?
  • Waar moet je als Gecoro op letten bij het beoordelen van plannen, vergunningen en beleid?

De invulling van de interactieve opzet wordt verfijnd samen met de aanvrager.

Duur

1,5- 2 uur, afhankelijk van de opzet  

Prijs 

€ 260 + vervoerskosten. Tip voor Gecoro’s: organiseer de sessie samen met de Gecoro van je buurgemeente en deel de kosten!  

Meer info

mieke.nolf@vrp.be

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...