Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

01-01-2022 - 31-12-2022

Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

inschrijven

Recepten voor de bouwshift

Voor wie?

Gecoro’s die hun leden willen versterken met inzichten in duurzame ruimtelijke planning. Ook lokale besturen of intercommunales of andere lokale socio-culturele en middenveldorganisaties  kunnen de opleiding voor Gecoroleden of geïnteresseerde burgers organiseren.  

Doelstellingen

Lokale actoren zoals de Gecoro spelen een belangrijke rol in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente. Om die rol te kunnen opnemen is inzicht in de basisbeginselen en strategieën van ruimtelijke planning en ontwerp belangrijk. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je een andere professionele achtergrond hebt. De VRP wil hieraan tegemoetkomen met een interactieve sessie in uw Gecoro. Een ervaren ruimtelijk planner schetst wat de uitdagingen zijn om de veelbesproken ‘bouwshift’ te realiseren, waarom deze zo belangrijk is en hoe lokale overheden die mee kunnen realiseren.  

In een sessie van anderhalf uur krijg je een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de problematiek van urban sprawl voor lokale besturen. We gaan ook in op de principes van kernversterking en behoud van open ruimte en maken kennis met inspirerende voorbeelden.  Deze inhouden helpen bij het beoordelen van gemeentelijke planningsinitiatieven. Zo kunt u als participant van het gemeentelijk ruimtelijk beleid uw keuzes duidelijker onderbouwen en motiveren, en zo mee een bijdrage leveren aan de bouwshift in Vlaanderen.   

Korte omschrijving inhoud 

  • Wat is urban sprawl? 
  • Wat zijn de verborgen kosten van urban sprawl? 
  • Hoe kunnen we antwoorden bieden op urban sprawl? 
  • Hoe kunnen we de leefkwaliteit in de kern verbeteren en de open ruimte versterken? 
  • Waar moet je als Gecoro op letten bij het beoordelen van plannen, vergunningen en beleid? 
  • Na de presentatie is er tijd voor debat met de groep 

Praktisch

U geeft drie mogelijke data en tijdstippen op via het inschrijvingsformulier onderaan. De VRP spreekt op basis hiervan een ervaren ruimtelijk planner uit de sprekerspoule aan.  

Duur

1,5- 2 uur, afhankelijk van de opzet   

Prijs 

€ 260 + vervoerskosten. Tip voor Gecoro’s: organiseer de sessie samen met de Gecoro van je buurgemeente en deel de kosten!  We verwachten dat u als aanvrager een zaal zoekt die geschikt is voor het aantal deelnemers. Als u de sessie annuleert nadat de afspraken zijn vastgelegd, rekent de VRP een administratieve kost van € 50 aan.

Meer info

mieke.nolf@vrp.be

Foto © Synchroon/Studioninedots/Delva Landscape architecture urbanism

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...