Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Interactieve webinar voor Gecoro’s: van lintbebouwing naar kernversterking

01-01-2021 - 31-12-2021

Interactieve webinar voor Gecoro’s: van lintbebouwing naar kernversterking

inschrijven

Foto © Synchroon/Studioninedots/Delva Landscape architecture urbanism

Lokale actoren zoals de Gecoro kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente. Om die rol te kunnen opnemen is kennis over ruimtelijke planning nodig. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je een andere professionele achtergrond hebt. De VRP wil hieraan tegemoet komen met een interactieve sessie rond urban sprawl. Inzicht in deze problematiek zal u een stevig eind op weg helpen om uw taak als lokale actor meer diepgang te geven.

DE TOL VAN URBAN SPRAWL

We lezen bijna elke dag in de krant dat het Vlaamse ruimtelijke patroon van verspreide bebouwing (of urban sprawl) niet houdbaar is. Het veroorzaakt files, congestie en legt druk op de schaarse open ruimte. De aanleg van nutsvoorzieningen naar afgelegen gebieden is bovendien peperduur. De belangrijkste remedie tegen sprawl is kernversterking én het vrijwaren van open ruimte. Geen idee wat u zich hierbij moet voorstellen? Enter de professional.

ENTER DE PROFESSIONAL

In een sessie van anderhalf uur geeft een VRP-professional een wetenschappelijk onderbouwd beeld van urban sprawl. Deze sessie gaat omwille van de coronapandemie voorlopig enkel digitaal door. De VRP-expert zal de principes van kernversterking en behoud van open ruimte haarfijn uitleggen zodat u ze als Gecoroleden steeds in het achterhoofd heeft bij het beoordelen van gemeentelijke planningsinitiatieven. Zo kunt u als participant van het gemeentelijk ruimtelijk beleid uw keuzes duidelijker onderbouwen en motiveren. Want hoe beter de Gecoro haar advies motiveert, hoe groter de kans dat de gemeenteraad er rekening mee zal houden.

PRAKTISCH

U geeft drie mogelijke data en tijdstippen op via het inschrijvingsformulier onderaan. De VRP zoekt voor één van deze tijdstippen een expert. Indien er geen expert beschikbaar is, nemen we contact met u op om andere mogelijkheden bekijken. Omwille van de coronapandemie bieden we deze sessie voorlopig enkel digitaal aan.

Voor wie?

Gecoro’s, lokale verenigingen, gemeentebesturen … die aan de slag willen met duurzame ruimtelijke planning.

Inhoud van de sessie 

  • Wat is urban sprawl?
  • Wat zijn de verborgen kosten van urban sprawl?
  • Hoe kunnen we antwoorden bieden op urban sprawl?
  • Hoe kunnen we de leefkwaliteit in de kern verbeteren en de open ruimte versterken?
  • Waar moet je als Gecoro op letten bij het beoordelen van plannen, vergunningen en beleid?

De invulling van de interactieve opzet wordt verfijnd samen met de aanvrager.

Duur

1,5- 2 uur, afhankelijk van de opzet  

Prijs 

€ 200. Indien u na het vastleggen van de afspraak de sessie annuleert, vraagt de VRP een administratieve kost van € 50.
Tip voor Gecoro’s: organiseer de sessie samen met de Gecoro van je buurgemeente en deel de kosten!  

Meer info

mieke.nolf@vrp.be

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...