Activiteiten > VRP Vormingsreeksen > Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

01-01-2022 - 31-12-2022

Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

inschrijven

Recepten voor de bouwshift

Lokale actoren zoals de Gecoro spelen een belangrijke rol in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente. Inzicht in de basisbeginselen en mogelijkheden van ruimtelijke planning en ontwerp helpen Gecoro-leden die rol nog beter op te nemen.

Daarom komt VRP naar uw Gecoro toe! 

In een sessie van 1,5 uur brengen we een presentatie die opgebouwd is vanuit analyse en cijfers uit onderzoek (kostenberekening) en met inspirerende voorbeelden van lokale initiatieven en concrete oplossingsstrategieën. Daarna gaan we in interactie met de deelnemers.

De ervaren ruimtelijk planner uit onze sprekerspoule die bij jouw Gecoro langs komt schetsen wat de ruimtelijke uitdagingen zijn in Vlaanderen, hoe we naar een duurzamere aanpak kunnen gaan en de bouwshift kunnen realiseren, en welke rol lokale besturen en Gecoro’s hierbij kunnen aannemen.  

De presentatie is als volgt opgebouwd:

  • Wat is de maatschappelijke kost van verspreide bebouwing en van ruimtelijke versnippering (urban sprawl)?
  • Wat zijn de effecten hiervan op de kernen en op open ruimte? 
  • Hoe kunnen we de leefkwaliteit in de kern verbeteren en de open ruimte versterken?
  • Hoe kunnen we verdere verspreide bebouwing tegen gaan?
  • Welke instrumenten kan een gemeente hiervoor concreet inzetten?
  • Welke drempels moeten we hierbij aanpakken?
  • Welke rol heb je als Gecoro-lid te spelen?
  • Hoe kan je vanuit deze inzichten als Gecoro-leden kritisch-constructief naar dossiers kijken, zowel in context van kernversterking als van behoud open ruimte?

Voor wie?

De sessie richt zich op Gecoro’s die hun leden willen versterken met inzichten in duurzame ruimtelijke planning. Ook lokale besturen of intercommunales of andere lokale socio-culturele en middenveldorganisaties  kunnen de opleiding aanvragen.

Praktisch

U geeft drie mogelijke data en tijdstippen op via het inschrijvingsformulier onderaan. De VRP spreekt op basis hiervan een ervaren ruimtelijk planner uit de sprekerspoule aan.  

Duur

1,5- 2 uur, afhankelijk van de opzet   

Prijs 

€ 260 + vervoerskosten. We verwachten dat u als aanvrager een zaal zoekt die geschikt is voor het aantal deelnemers. Als u de sessie annuleert nadat de afspraken zijn vastgelegd, rekent de VRP een administratieve kost van € 50 aan.

  • Tip voor alle Gecoro’s: organiseer de sessie samen met de Gecoro van je buurgemeente en deel de kosten!  
  • Tip voor Vlaams-Brabantse Gecoro’s & gemeenten: De eerste 20 gemeenten/gecoro’s in Vlaams-Brabant die een sessie willen organiseren, hoeven dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant niet te betalen!

Meer info

mieke.nolf@vrp.be

Foto © Synchroon/Studioninedots/Delva Landscape architecture urbanism

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...