Activiteiten > JUPLA-dialogen > JUPLA-dialoog: Megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden?

08-02-2022

JUPLA-dialoog: Megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden?

inschrijven

Foto © Jesse Willems

De maatschappelijke discussie over het al dan niet vergunnen van megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden laait steeds hoger op. Hoeveel ruimte geven we aan schaalvergroting in de landbouw? Het vraagstuk is niet nieuw, maar komt nu opnieuw aan de oppervlakte. Eind 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof het door de Codextrein ingelaste artikel 5.7.1. VCRO over de inpasbaarheid van landbouw in landschappelijk waardevolle gebieden. Dat leidde het afgelopen jaar tot een opmerkelijk aantal vergunningsweigeringen voor stallen door omgevingsminister Zuhal Demir. Hoe vinden we een nieuwe balans tussen economische, sociale en ecologische afwegingen? Hoe geven we rechtszekerheid aan landbouwers? Hoe kunnen we landschappelijk waardevolle gebieden maximaal vrijwaren en versterken? Tijdens deze allereerste JUPLA-dialoog (Juridisch-Planologisch dialoog) wordt ingegaan op vragen en mogelijke antwoorden.

PROGRAMMA

16u00 | Welkom en lancering van JUPLA-dialogen. An Rekkers (directeur VRP) en Isabelle Larmuseau (voorzitter VVOR)

16u10 | (Hoe) passen megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden? Anna Verhoeve (onderzoeker ILVO)

16u35 | Is er nog (landbouw)leven na de vernietiging van artikel 5.7.1. VCRO door het Grondwettelijk Hof? Koen Van den Wyngaert (advocaat-vennoot Schuermans advocaten)

17u00 | Over onderzoeksjournalistiek en de gevoeligheden in het maatschappelijk debat. Ine Renson (journalist De Standaard)

17u15 | Debat over juridisch-planologische scenario’s om op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau tot een duurzame oplossing te komen. Guy Vloebergh (ruimtelijk planner Omgeving cvba)

18u00 | Slotwoord

PRAKTISCH

De lezing zal online doorgaan via Zoom. Gratis voor leden van de VRP en de VVOR. Niet leden betalen € 25.

inschrijven

inschrijven:

formulier wordt geladen...